Συμμετοχή της Προέδρου της Επ. Περιβάλλοντος της Βουλής, Δρος Αυγερινοπούλου, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη

Συμμετοχή της Προέδρου της Επ. Περιβάλλοντος της Βουλής, Δρος Αυγερινοπούλου, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη

Συμμετοχή της Προέδρου της Επ. Περιβάλλοντος της Βουλής, Δρος Αυγερινοπούλου, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη

Προτεραιότητα η βελτίωση των συστημάτων υγείας στην μετά Covid εποχή

Στη Διάσκεψη της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης με κύρια θέματα την προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων της Βιωσιμότητας και τη βελτίωση των συστημάτων υγείας στην μετά Covid εποχή (I.P.U. Parliamentary event at the SDG Summit) μετείχε η Βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων. Η εν λόγω Κοινοβουλευτική Διάσκεψη έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 78ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και της Συνόδου Κορυφής για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Εδώ και πολλά χρόνια, η IPU βρίσκεται στην πρωτοπορία του κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος για δύο καίρια θέματα: την καθολική υγειονομική κάλυψη (universal health coverage) και την παγκόσμια ασφάλεια της υγείας (global health security), εστιάζοντας στην κοινοβουλευτική δράση για την ενδυνάμωση του τομέα της υγείας και την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Στη Διάσκεψη τονίστηκε η σημασία της υγείας ως ένας κρίσιμος παράγοντας για την ευημερία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ έγινε αποδεκτό ότι το μόνο αποτελεσματικό μέτρο σε πιθανή επόμενη πανδημία είναι η ύπαρξη ισχυρών συστημάτων υγείας και υποδομών σε όλα τα κράτη διεθνώς.

Παράλληλα, η Δρ. Αυγερινοπούλου παρακολούθησε και την Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την καθολική κάλυψη υγείας του ΟΗΕ (UN High-Level Meeting on Universal Health Coverage 2023), όπου επισημάνθηκε ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην πραγματοποίηση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης.