Ο χρόνιος πόνος φαίνεται να επηρεάζεται και από πολλούς ψυχολογικούς παράγοντες

Ο χρόνιος πόνος φαίνεται να επηρεάζεται και από πολλούς ψυχολογικούς παράγοντες

Ο χρόνιος πόνος φαίνεται να επηρεάζεται και από πολλούς ψυχολογικούς παράγοντες

Ο χρόνιος πόνος φαίνεται να επηρεάζεται και από πολλούς ψυχολογικούς παράγοντες, ενώ το άτομο που τον  βιώνει  μπορεί να αναπτύξει αρνητικές πεποιθήσεις για την κατάστασή του τόνισαν οι ομιλητές κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου  για τον Χρόνιο Πόνο και τα Ρευματικά Νοσήματα  που οργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ((ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) και ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου.

Ο χρόνιος πόνος είναι ένας από τους πιο κοινούς λόγους αναζήτησης ιατρικής φροντίδας και αποτελεί σημαντικό παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ανικανότητα. Οι άνθρωποι αναζητούν την βοήθεια των επαγγελματιών υγείας για τον πόνο, όχι μόνο για την ανακούφιση από τα συμπτώματα, αλλά και επειδή ο πόνος παρεμβαίνει στις καθημερινές τους δραστηριότητες και έχει αρνητικό αντίκτυπο στις οικογενειακές σχέσεις καθώς και στην επαγγελματική τους ζωή. Το αποτέλεσμα είναι να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους και να οδηγούνται σε κατάθλιψη.

Παράλληλα, η οικογένεια φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμπειρία του ασθενή με χρόνιο πόνο. Μελέτες  δείχνουν ότι η θετική προσοχή και υποστήριξη του ασθενή  βοηθά πολύ στην ψυχολογική και σωματική αντιμετώπιση του πόνου ενώ  τα αρνητικά σχόλια ή και αδιαφορία  σχετίζεται με μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης και ανησυχίας.

Η σημασία του ιατρού στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, που προκαλείται από σοβαρές μυοσκελετικές παθήσεις είναι μεγάλη και σχετίζεται τόσο με τη βελτίωση των σωματικών προβλημάτων του ασθενή όσο και τη μείωση των αρνητικών κοινωνικών συνεπειών της ασθένειας. Πολλές φορές όμως, λόγω της διαμεσολάβησης των συναισθηματικών και πολιτισμικών συνιστωσών του χρόνιου πόνου, προκύπτουν διαφορές ανά ασθενή και διαφορετικές υποκειμενικές αναφορές και προσωπικές προσδοκίες που επηρεάζουν τις σχέσεις με τον ιατρό. Αυτό σημαίνει ότι μια μονομερώς ιατροκεντρική αντιμετώπιση αντίστοιχων επώδυνων προβλημάτων , ειδικότερα σε ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις συχνά αγνοεί ή τείνει να παρακάμπτει συμπληρωματικές κοινωνικές, πολιτισμικές διαστάσεις, που έχουν μεγάλη σημασία στην επιτυχή αντιμετώπιση περιπτώσεων χρόνιου πόνου.

Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν  οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ, Reckitt (Χρυσοί Χορηγοί), ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ (Αργυρός Χορηγός), Roche & Pfizer (Χάλκινοι Χορηγοί).