Αιμοκαθαρόμενοι νεφροπαθείς και θαλασσαιμικοί έχουν να λάβουν αύξηση για τις μετακινήσεις τους από το 2012!

Αιμοκαθαρόμενοι νεφροπαθείς και θαλασσαιμικοί έχουν να λάβουν αύξηση για τις μετακινήσεις τους από το 2012!

Αιμοκαθαρόμενοι νεφροπαθείς και θαλασσαιμικοί έχουν να λάβουν αύξηση για τις μετακινήσεις τους από το 2012!

Αύξηση των ποσών με τα οποία αποζημιώνονται για τις μετακινήσεις τους οι νεφροπαθείς και οι πάσχοντες από θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο, που δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 2012 (!), παρόλες τις αυξήσεις σε όλα τα ποσά που συνδέονται με τις μετακινήσεις αυτές, όπως είναι τα καύσιμα, τα εισιτήρια και τα κόμιστρα των ταξί, ζητά με επιστολή της η ΕΣΑμεΑ από τους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών.

Με αφορμή την πρόσφατη αύξηση του κομίστρου των ταξί, αλλά και τις τεράστιες αυξήσεις στα καύσιμα, που έχουν επιβαρύνει τα μέγιστα το ήδη επιβαρυμένο κόστος διαβίωσης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των ατόμων με αναπηρία, η ΕΣΑμεΑ ζητά την παρέμβαση των υπουργείων για την ικανοποίηση του εύλογου και δίκαιου αιτήματος 13.700 και πλέον ατόμων με χρόνιες παθήσεις που είναι σε αιμοκάθαρση, καθώς και αυτών που κάνουν συστηματικά μεταγγίσεις αίματος, λόγο για τον οποίο λαμβάνουν από τον ΕΟΠΥΥ τη σχετική αποζημίωση για τη μετακίνησή τους.

Συγκεκριμένα, περίπου 11.200 αιμοκαθαρόμενοι νεφροπαθείς και περίπου 2.500 μεταγγιζόμενοι με θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) και δρεπανοκυτταρική νόσο (δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία), μετακινούνται προς και από τις μονάδες αιμοκάθαρσης και τις μονάδες μετάγγισης αίματος σε τακτική βάση.

Η μετακίνησή τους αυτή είναι απόλυτα απαραίτητη για να διατηρηθούν στη ζωή, πραγματοποιείται κυρίως με ταξί και με Ι.Χ., είναι κατηγοριοποιημένη και καταβάλλεται αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ βάσει των όσων ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας.

Εντωμεταξύ όσοι από τους παραπάνω πολίτες διαμένουν στη νησιωτική χώρα, που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές, μετακινούνται με αεροπλάνο ή με πλοίο και το επιπλέον κόστος που επιβαρύνονται οι ίδιοι για την κάλυψη της μετακίνησης αυτής είναι δυσβάστακτο, καθώς αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, όπως δυσβάστακτη είναι και η επιπλέον ταλαιπωρία των ιδίων και των οικογενειών τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχετικά ποσά με τα οποία αποζημιώνονται για τις μετακινήσεις τους οι νεφροπαθείς και οι πάσχοντες από θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο, δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 2012 (!), παρόλες τις αυξήσεις σε όλα τα ποσά που συνδέονται με τις μετακινήσεις αυτές, όπως είναι τα καύσιμα, τα εισιτήρια και τα κόμιστρα των ταξί.

Χρειάζεται άμεσα θεσμική παρέμβαση με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ποσοστιαία αύξηση των ανά κατηγορία αποζημιώσεων των μετακινήσεων που καταβάλλονται από τον ΕΟΠΥΥ στους αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς, στους μεταγγιζόμενους πάσχοντες από θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο, έτσι ώστε να καλυφθεί η πραγματική αύξηση στα κόστη μετακίνησής τους, η οποία αυτή τη στιγμή επιβαρύνει δυσανάλογα τα ίδια τα άτομα και τις οικογένειές τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα του επιπέδου διαβίωσής τους, αλλά ακόμα και της ίδιας της επιβίωσής τους.

Για το θέμα, τόσο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών (Π.Ο.Ν.), και το σύνολο σχεδόν των πρωτοβάθμιων Σωματείων μελών της, όσο και η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (Ε.Ο.Θ.Α.), από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η αύξηση των κομίστρων των ταξί, έχουν αποστείλει σχετικές επιστολές με την άμεση ανάγκη αύξησης της αποζημίωσης των μετακινήσεων των μελών τους, πλην όμως, μέχρι σήμερα, σχεδόν πέντε μήνες μετά, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως ανταπόκριση από τα δύο συναρμόδια υπουργεία Υγείας και Οικονομικών.