Υπογραφή Mνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και του Υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου

Υπογραφή Mνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και του Υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου

Υπογραφή Mνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και του Υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου

Στην Αθήνα στις 13/9, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Ιατρικού και του Υπουργείου Υγείας και Πληθυσμού της Αιγύπτου, σηματοδοτώντας την έναρξη μίας νέας συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου φορέα (PPP) και ένα μεταβατικό βήμα προόδου στην συνεργασία των χωρών στον τομέα της υγείας.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία πηγάζει από το κοινό όραμα των δυο πλευρών για την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση τoυ συστήματος υγείας, βελτιώνοντας καθημερινά τις ιατρικές υπηρεσίες και την ποιότητα  ζωής των λαών τους.

Αυτή η νέα συνεργασία εγκαθιδρύει ένα πλαίσιο μίας βιώσιμης συνεργασίας, επιτρέποντας και στα δύο μέρη να συνεργαστούν στενά κάτω από το ίδιο πλαίσιο.

Η συνεργασία αυτή θα αποφέρει τεράστια οφέλη  στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του υπάρχοντος συστήματος υγείας στην Αίγυπτο.

Συνδυάζοντας τις υψηλού επιπέδου δυνατότητες  του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με τη δέσμευση του Υπουργείου για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης που ανταποκρίνεται, προσαρμόζεται και εστιάζει στην ευημερία κάθε Αιγύπτιου πολίτη.

Ο Υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, καθ. Khaled Abdel Ghaffar μετά την υπογραφή του MoU δήλωσε:

“Καθώς ξεκινάμε αυτό το ταξίδι, είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη μιας διαρκούς βελτίωσης στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην Αίγυπτο, βελτιώνοντας τελικά την υγεία και την ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες μας.

Μαζί, προσβλέπουμε σε ένα μέλλον όπου η αριστεία στην υγειονομική περίθαλψη δεν γνωρίζει σύνορα”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος δήλωσε από την πλευρά του:

“Ως ο κορυφαίος ελληνικός όμιλος υγείας, είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε και να προχωρήσουμε στη μεταφορά τεχνογνωσίας με στόχο να συνεισφέρουμε στην προαγωγή της υγείας του φίλου Αιγυπτιακού λαού.

Μέσω του ευαίσθητου τομέα της υγείας, επιθυμούμε και εμείς να συμβάλλουμε στη γεωστρατηγική συνεργασία και φιλία των δύο χωρών που σήμερα είναι δυνατότερη από ποτέ”.