ΥΓΕΙΑ: Μετεκπαίδευση εξειδικευμένων ιατρών στην ρομποτική ορθοπεδική

ΥΓΕΙΑ: Μετεκπαίδευση εξειδικευμένων ιατρών στην ρομποτική ορθοπεδική

ΥΓΕΙΑ: Μετεκπαίδευση εξειδικευμένων ιατρών στην ρομποτική ορθοπεδική

Κέντρο αναφοράς και εκπαίδευσης στην ρομποτική ορθοπεδική τεχνολογία είναι το ΥΓΕΙΑ, καθώς στην Β΄ Ορθοπεδική Κλινική που τελεί υπό τη διεύθυνση του Δρ. Κωνσταντίνου Δρετάκη, εξειδικευμένοι ορθοπεδικοί από την Ευρώπη και την Αμερική, πρόκειται να εκπαιδευτούν στην ρομποτική ορθοπεδική, μέσω της υποτροφίας ESSKA-EKA International Robotics Fellowship 2023.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υποτροφία αυτή της Ευρωπαϊκής Ορθοπεδικής Εταιρίας ESSKA-EKA χορηγείται σε εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ορθοπεδικούς από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία, και είναι η πρώτη φορά που ελληνικό νοσοκομείο και ορθοπεδική κλινική έχουν την τιμή να αποτελούν κέντρο εκπαίδευσης. 

Κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής τους οι ιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επεμβάσεις ορθοπεδικής με το Ρομποτικό Σύστημα ΜΑΚΟ, που διαθέτει το   ΥΓΕΙΑ και διασφαλίζει την εξατομικευμένη θεραπεία για γόνατο και ισχίο με μέγιστη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.