Υγεία για Όλους: Το πρόσωπο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υγεία για Όλους: Το πρόσωπο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υγεία για Όλους: Το πρόσωπο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σ’ αυτό τον κόσμο κάποιοι ψάχνουν ένα φως.
Κάποιοι πεθαίνουν για μια σταγόνα νερό.
Κάποιοι νοσούν και μένουν αβοήθητοι.
Κάποιοι περιπλανιούνται χωρίς ελπίδα.
Είναι οι άνθρωποι που πάσχουν, στερούνται, υποφέρουν.
Ανάμεσά τους… και παιδιά. Άγγελοι με φτερά κομμένα.

Τα παιδιά είναι το μέλλον, αλλά δεν έχουν όλα ίσες ευκαιρίες,
μερικά μάλιστα δεν έχουν καθόλου.
Ας γκρεμίσουμε τους τοίχους που χτίσαμε
για να τα αποκλείσουμε απ’ τις ζωές μας.

Όραμά μας είναι μιά Κοινωνία, στην οποία όλες οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, θα
έχουν ίσες ευκαιρείες και πρόσβαση στις δομές Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δημιουργήσαμε το Εθελοντικό κίνημα
«Υγεία για Όλους».

Το «Υγεία για Όλους» διοργανώνει Επιστημονική εκδήλωση, που θα
πραγματοποιηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, στις 30.09.2022 (16.00.μ.μ.-19.00μ.μ.) όπου θα παρουσιαστούν οι δράσεις του προγράμματος, καθώς και τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.