«ώθηση»: Το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ελίν

«ώθηση»: Το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ελίν

«ώθηση»: Το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ελίν

Η ελίν παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ώθηση». Με πυξίδα τις αξίες της εταιρίας, στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται σε καίριες ανάγκες και δίνουν «ώθηση» στην ευημερία της κοινωνίας, μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς που υλοποιούν κοινωφελές έργο, αλλά και αυτόνομες εθελοντικές δράσεις της εταιρίας.

Η «ώθηση» αποτελεί μέρος της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της ελίν, όπως αυτή υλοποιείται διαχρονικά, στα 69 χρόνια λειτουργίας της αλλά και ένα επιπλέον βήμα της για την συμβολή της στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι η υποστήριξη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η ελίν, η μέριμνα για το περιβάλλον και η ενίσχυση του αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ως καταλύτη ανάδειξης θετικών προτύπων για τη νέα γενιά.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του προγράμματος, η εταιρία προ«ωθεί» την έννοια της προσφοράς μέσα από τη δημιουργία της Ομάδας Εθελοντισμού, φροντίζοντας ώστε οι άνθρωποί της να γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειάς της να δώσει «ώθηση» στην ελληνική κοινωνία για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Σχετικά με το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «ώθηση», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ελίν, Γιάννης Αληγιζάκης, δήλωσε: «Η ελίν λειτουργεί ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης από την αρχή της λειτουργίας της, με όραμα να συμβάλλει στην προκοπή της χώρας μας με εντιμότητα και ουσιαστικές δράσεις κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα «ώθηση» επομένως, αποτελεί επιστέγασμα όλων των πρωτοβουλιών υποστήριξης που έχουμε αναλάβει μέχρι τώρα και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να δίνουμε «ώθηση» σε δράσεις που στηρίζουν την κοινωνία, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.»

Η Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ελίν, Ράνια Καμπουροπούλου, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε το νέο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας. Η «ώθηση» για εμάς δεν είναι απλά ένα σύνολο μεμονωμένων δράσεων, αλλά ένα πλαίσιο ενίσχυσης του κοινωνικού μας αποτυπώματος αποτελούμενο από πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε καίριες ανάγκες, με τρόπο ουσιαστικό και ολοκληρωμένο και οδηγό την ευαισθησία και το ήθος που χαρακτηρίζουν την ελίν διαχρονικά.»

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «ώθηση» μπορείτε να βρείτε εδώ.