Το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ και επίσημα μέλος της WORLD PATIENTS ALLIANCE

Το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ και επίσημα μέλος της WORLD PATIENTS ALLIANCE

Το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ και επίσημα μέλος της WORLD PATIENTS ALLIANCE

Το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ είναι επίσημα μέλος της  World Patients Alliance, η οποία είναι το ανώτατο όργανο όλων των ενώσεων ασθενών σε όλο τον κόσμο με σκοπό  την ενδυνάμωση και την αύξηση της φωνής των ασθενών για την παροχή και πρόσβαση σε ασφαλή, ποιοτική και προσιτή υγειονομική περίθαλψη.

Ο κος Κώστας Λούμος, Πρόεδρος του ΚΑΛΥΨΩ, ανέφερε: « Με τη βοήθεια της World Patients Alliance  θα εργαστούμε μαζί για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας να γίνουμε η φωνή των ασθενών που εργάζονται για την ενδυνάμωση και τη δέσμευση των ασθενών, για τη βελτιωμένη πρόσβαση, την ασφαλή και καινοτόμο θεραπεία και την υγειονομική περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή σε όλο τον κόσμο».

Η World Patients Alliance και το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ έχουν ως στόχο οι ασθενείς να λαμβάνουν θεραπείες που είναι ασφαλείς, υψηλής ποιότητας και να παρακολουθούνται κατάλληλα. Επίσης,οι ασθενείς θα πρέπει να υποστηρίζονται και να τους παρέχεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων σχετικά με την υγειονομική τους περίθαλψη.