Το ΕΚΠΑ και η Bayer Eλλάς πραγματοποίησαν ημερίδα με τίτλο «Ευκαιρίες Καριέρας και Επιχειρηματικότητα στις Βιοεπιστήμες»

Το ΕΚΠΑ και η Bayer Eλλάς πραγματοποίησαν ημερίδα με τίτλο «Ευκαιρίες Καριέρας και Επιχειρηματικότητα στις Βιοεπιστήμες»

Το ΕΚΠΑ και η Bayer Eλλάς πραγματοποίησαν ημερίδα με τίτλο «Ευκαιρίες Καριέρας & Επιχειρηματικότητα στις Βιοεπιστήμες»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που πραγματοποίησε η Bayer Ελλάς την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη συνεργασία του Κέντρου Αρχιμήδης και της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ. Συμμετείχαν πάνω από 170 φοιτητές, νέοι ερευνητές και επιστήμονες από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, ενώ συγκέντρωσε και το ενδιαφέρον επίδοξων νέων επιχειρηματιών. 

Στην ημερίδα, αναπτύχθηκαν  οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές προοπτικές που διανοίγονται για τους νέους επιστήμονες και ερευνητές στον τομέα των βιοεπιστημών. Παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις και οι ορθές πρακτικές στην κλινική έρευνα σε διεθνές επίπεδο από τον Ε. Θηραίο, Γενικό Γραμματέα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και σε εθνικό επίπεδο από τον Σ. Αναγνωστόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο της Phaze ΑΕ. Στη συνέχεια, ο Θ. Κώτσανης, Καρδιολόγος, Ιατρικός Διευθυντής για τις χώρες του Southern Mediterranean & Black Sea Cluster της Bayer Ελλάς, μέσα από το παράδειγμα της Bayer, εξειδίκευσε περαιτέρω το θέμα της κλινικής έρευνας στις φαρμακευτικές εταιρίες. Ακολούθησε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ, το οποίο συντόνισε ο Α. Παπαλόης, Γενικός Γραμματέας Executive Board NASCE–UEMS και στο οποίο συμμετείχαν οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Α. Ηλιόπουλος, Α Μπίμπας και Π. Σφηκάκης, μέσα από το οποίο αναδείχθηκε η κλινική έρευνα που πραγματοποιείται σε πολυεπίπεδη βάση στο ΕΚΠΑ. Το πρώτο μέρος της ημερίδας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της Καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Θ. Ψαλτοπούλου για το παρόν και το μέλλον της κλινικής έρευνας και των βιοεπιστημών.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας, ήταν εστιασμένο στις επιχειρηματικές προοπτικές που παρουσιάζει ο τομέας των βιοεπιστημών, της βιοτεχνολογίας (bio-tech) και των τεχνολογιών υγείας (health-tech). Ο Α. Παπαλόης ανέδειξε αρχικά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης για την έρευνα και την εκπαίδευση στις επιστήμες υγείας. Στο πάνελ που ακολούθησε, στο οποίο συμμετείχαν οι ιδρυτές τριών επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων του τομέα (Δρ. Ι. Γεωργόπουλος της Docandu, Π. Κατσαούνης της Metabio και Γ. Λούντος της BIOEMTECH), αναδείχθηκαν οι ευκαιρίες αλλά και οι δυσκολίες του εγχειρήματος, στους συμμετέχοντες. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των υπηρεσιών του Κέντρου Αρχιμήδης στα μέλη του ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, από τον Β. Σιέμο, υπεύθυνο του Προγράμματος Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στη σημασία του ΕΚΠΑ και της Σχολής Επιστημών Υγείας στην ανάπτυξη του τομέα των κλινικών μελετών στην Ελλάδα, που μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την επιστημονική και την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και για την κοινωνία εν γένει, μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών του Πανεπιστημίου με την αγορά. Η πρωτογενής έρευνα και η κλινική έρευνα μπορούν να φέρουν την Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων και του οικοσυστήματος καινοτομίας.

O Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ, Καθηγητής Ε. Πικουλής, δήλωσε στην ημερίδα πως οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές προοπτικές στον τομέα των βιοεπιστημών, αποτελούν ένα κομβικό σημείο για τους νέους επιστήμονες και ερευνητές. Κομβικό σημείο αποτελούν ακόμα και η έρευνα και καινοτομία.  Είναι αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρώνονται. Η έρευνα και καινοτομία όμως δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς νέους επιστήμονες, χωρίς υποδομές, αλλά και χωρίς τη διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, έχουν επιτρέψει να δημιουργηθεί ένα νέο οικοσύστημα, που διέπεται από την περίφημη τετραπλή έλικα. Οι οριζόντιες συμπράξεις, η συνεργασία όλων των εκφάνσεων της δημόσιας σφαίρας αποτελούν μονόδρομο με τη θετική έννοια.

Εκ μέρους της Bayer Ελλάς, ο Θ. Κώτσανης, Καρδιολόγος, Ιατρικός Διευθυντής για τις χώρες του Southern Mediterranean & Black Sea Cluster, τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα, που θα εξασφαλίσει την πρώιμη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, την ανάπτυξη των ερευνητών των Ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και την ενίσχυση της οικονομίας στη χώρα. Όπως σημείωσε, αυτή είναι και η κατεύθυνση στην οποία κινείται η Bayer Ελλάς, επενδύοντας πάνω από 12 εκατ. ευρώ στην κλινική έρευνα, για την τριετία 2022-2025 και ενισχύοντας την ιατρική εκπαίδευση, αναβαθμίζοντας την κλινική πρακτική με καινοτόμες τεχνολογίες, ενδυναμώνοντας τους ασθενείς μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της Κλινικής έρευνας στη χώρα μας, μέσω του προγράμματος Healthcare Accelerator.

Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΚΠΑ».