Το Άσυλο Ανιάτων και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Το Άσυλο Ανιάτων και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Το Άσυλο Ανιάτων και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Ασύλου Ανιάτων και του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με στόχο τη λειτουργία του νέου προγράμματος πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Κολλεγίου στο Άσυλο Ανιάτων και το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο 2023 και θα υλοποιείται κάθε χρόνο, προσφέροντας τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 20 φοιτητές ετησίως.  

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται στους φοιτητές των προγραμμάτων BSc (Hons) Physiotherapy, BSc (Hons) Occupational Therapy, BSc (Hons) Speech & Language Therapy, BSc (Hons) Podiatry, BSc (Hons) Dietetics, BSc (Hons) Nursing και BSc (Hons) Psychology  που υλοποιεί στην Ελλάδα το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε συνεργασία με το Queen Margaret University και το University of East London. Οι φοιτητές μπορούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα Τμήματα Ψυχικής Υγείας, Φυσικής – Ιατρικής και Αποκατάστασης, Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Διατροφής & Σίτισης του Ασύλου Ανιάτων και του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων.

Η Πρόεδρος του Ασύλου Ανιάτων κυρία Ιωάννα Ηλιάδη δήλωσε σχετικά: «Μέσα από τη συνεργασία μας με το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, θα βελτιώσουμε σημαντικά τη στήριξη που παρέχουμε στους περιθαλπόμενους του Ιδρύματος, ενισχύοντας τα Τμήματά μας με φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. Στα άμεσα σχέδιά μας είναι και η δημιουργία εθελοντικής ομάδας από φοιτητές για κοινές συμπεριληπτικές δράσεις με τους περιθαλπόμενους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Δρ. Παναγιώτης Σιαπέρας δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από αυτή τη συνεργασία, καθώς οι φοιτητές της Σχολής Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου θα αποκτήσουν πολύτιμη κλινική εμπειρία από το ιστορικό Ίδρυμα. Παράλληλα, με το διδακτικό και ερευνητικό του προσωπικό, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το οποίο μετέχει ως μοναδικός από την Ελλάδα  Οργανισμός στην Κίνηση World Rehabilitation Alliance του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα μπορέσει να στηρίξει με σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα το όραμα και την αποστολή του Ασύλου Ανιάτων μέσω μελετών, οι οποίες θα προάγουν τη βιοψυχοκοινωνική αποκατάσταση, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών που φιλοξενούνται στο Άσυλο Ανιάτων».