Συμμετοχή της εταιρείας  DEMO ABEE στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (24η Σειρά)

Συμμετοχή της εταιρείας  DEMO ABEE στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (24η Σειρά)

Συμμετοχή της εταιρείας  DEMO ABEE στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (24η Σειρά)

Η φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ συμμετείχε στο συνέδριο  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (24η Σειρά) το οποίο διεξήχθη  μεταξύ 16 και 19 Δεκεμβρίου  2021,  στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Τhe Met.

Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας έχουν σαν στόχο την ανασκόπηση και συζήτηση των επιστημονικών εξελίξεων όσον αφορά τις  Ρευματικές  παθήσεις   και έχουν  καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις ιατρικής εκπαίδευσης στη Ρευματολογία. Το συνέδριο παρακολούθησαν δια ζώσης και διαδικτυακά ρευματολόγοι από όλη την Ελλάδα.

 Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος επί των νέων δεδομένων και εξελίξεων, σε θέματα που αφορούν την ανοσολογία, την απεικόνιση των ρευματικών παθήσεων, τις  κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες, την οστεοαρθρίτιδα και τους ρευματισμούς μαλακών μορίων, την οστεοπόρωση, την παιδορευματολογία, την επιδημιολογία, τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, τα συστηματικά ρευματικά νοσήματα καθώς και τις συχνές φλεγμονώδεις αρθρίτιδες τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τις σπονδυλαρθρίτιδες.

Η φαρμακοβιομηχανία DEMO στο χώρο της ρευματολογίας διαθέτει θεραπευτικές λύσεις  για την υπερουριχαιμία , τη μείωση του αριθμού νέων δακτυλικών ελκών σε ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση και επιπλέον εντάσσει στο  portfolio της   βιολογικούς παράγοντες (βιοομοειδή) με αναγνωρισμένη θεραπευτική αξία, οι οποίοι αποτελούν θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με νοσήματα όπως η  ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα και η αξονική σπονδυλαρθρίτιδα. 

Σύμφωνα με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και της Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος,  οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες όπως η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και οι Σπονδυλαρθρίτιδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Ψωριασική Αρθρίτιδα και η Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα, είναι χρόνιες παθήσεις που προσβάλουν το 1.5% του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα και συνοδεύονται από συχνή ανάπτυξη μόνιμων αναπηριών και αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.1 Η εισαγωγή στην κλινική πράξη την τελευταία 20ετία καινοτόμων (βιολογικών και άλλων) θεραπειών έχει σαν επακόλουθο τη σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής των ασθενών, την αναστολή της εξέλιξης των μόνιμων βλαβών και τη μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας των παθήσεων αυτών.