Στη Βουλή ο Β. Κούτσιανος για μεταμοσχεύσεις, μεταφορά ογκολογικών τμημάτων, ανασφάλιστους νεφροπαθείς κλπ

Στη Βουλή ο Β. Κούτσιανος για μεταμοσχεύσεις, μεταφορά ογκολογικών τμημάτων, ανασφάλιστους νεφροπαθείς κλπ

Στη Βουλή ο Β. Κούτσιανος για μεταμοσχεύσεις, μεταφορά ογκολογικών τμημάτων, ανασφάλιστους νεφροπαθείς κλπ

Για το Σχέδιο Νόμου με θέμα: Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία :Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων ”Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις, παρενέβη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής εκπροσωπώντας την ΕΣΑμεΑ ο γενικός της γραμματέας Βασίλης Κούτσιανος.

Ο κ. Κούτσιανος στην παρέμβασή του τόνισε ότι η ΕΣΑμεΑ διαπιστώνει ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί σημαντικές καινοτόμες ρυθμίσεις, όπως προβλέπονταν σε προηγούμενο Σχέδιο Νόμου για τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, το οποίο είχε συζητηθεί τον Ιανουάριο του 2023 στο Υπουργικό Συμβούλιο: «Χωρίς αυτές τις ρυθμίσεις, που απορούμε γιατί δεν έχουν ενταχθεί στο παρόν νομοσχέδιο, είναι βέβαιο ότι τίποτε δεν θα αλλάξει στον πολύπαθο χώρο των μεταμοσχεύσεων. Σε ότι αφορά στον ΕΟΜ διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί ρυθμίσεις που αφορούν στην οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του Οργανισμού, τις οποίες, όπως ήδη γνωρίζετε, προτείνουμε επί σειρά ετών. Δυστυχώς ο ΕΟΜ φοβούμαστε ότι θα συνεχίσει να δυσλειτουργεί με ότι αυτό συνεπάγεται για την επίτευξη του στόχου της αύξησης των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας».

Παρεμβάσεις επί των επιμέρους άρθρων – αναλυτικά στην επιστολή που επισυνάπτεται:

Άρθρο 5 Λειτουργία του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- ΕΛΠΙΔΑ»

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στη μεταφορά των ογκολογικών τμημάτων των νοσοκομείων Παίδων «Η Αγία Σοφία» και του «Π. & Α. Κυριακού» στο Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- ΕΛΠΙΔΑ». Το Ογκολογικό Κέντρο ως αυτοτελής νοσοκομειακή μονάδα πρόκειται να αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα λειτουργίας καθώς τα ογκολογικά τμήματα εξαρτώνται καθημερινά και σε σημαντικό βαθμό με τα υπόλοιπα τμήματα και τις ειδικότητες των παιδιατρικών νοσοκομείων.  Σε μία περίοδο που το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποδυναμώνεται όλο και περισσότερο, η εν λόγω ρύθμιση θα οδηγήσει στην περαιτέρω απαξίωση της δημόσιας υγείας, προς όφελος του ιδιωτικού τομέα και εις βάρος των παιδιών με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Άρθρο 23 – Προϋποθέσεις δωρεάς από ζώντα δότη (άρθρο 15 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

Στο άρθρο αυτό δεν έχει προβλεφθεί ρύθμιση που αφορά στη «δωρεά εν ζωή από αλτρουιστή δότη (Καλό Σαμαρείτη)», θεσμός που αποτελεί καινοτομία για τη χώρα μας και συναντάται σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Άρθρο 36 – Δομές Μεταμοσχεύσεων Οργάνων  (άρθρα 5, 6, 9 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) 

Στο άρθρο αυτό προτείνουμε να ενταχθεί – και απορούμε πως δεν έχει προβλεφθεί –  ο Θεσμός του επαγγελματία συντονιστή μεταμοσχεύσεων σε όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων της χώρας, με μοναδική αρμοδιότητα την προώθηση των μεταμοσχεύσεων και τη δωρεά οργάνων. Ο θεσμός αυτός, είναι γνωστό, ότι ξεκίνησε από την Ισπανία, εκτοξεύοντας τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχει υιοθετηθεί και σε άλλες χώρες.

Άρθρο 55 – Πόροι – Οικονομική διαχείριση – Προϋπολογισμός – Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 3984/2011 

Ως προς τη χρηματοδότηση του ΕΟΜ που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, διαπιστώνουμε ότι παραλείπεται η φράση «Πάγια» που προσδιορίζει την τακτική επιχορήγηση του οργανισμού από τον τακτικό προϋπολογισμό. Επισημαίνουμε ότι ο νομοθέτης στο άρθρο 26 του ν. 3984/2011, το οποίο αντικαθίσταται με το υπό συζήτηση άρθρο, προέβλεπε ως Πάγια την τακτική επιχορήγηση για ευνόητους λόγους. Στην ουσία, η χρηματοδότηση του ΕΟΜ επαφίεται σε μεγάλο βαθμό να γίνεται με Υπουργικές Αποφάσεις για τις οποίες θα πρέπει τουλάχιστον να προβλέπεται συγκεκριμένη χρονική προθεσμία έκδοσής τους. Ουσιαστικά σε τίποτα δεν ενισχύεται ο Οργανισμός σε σχέση με το σημερινό καθεστώς.

Άρθρο 75 – Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Η τρίμηνη παράταση που δίνεται σύμφωνα με την παρ. 1, για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών, καθώς και για τη δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών τους. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να δοθεί, αν όχι μόνιμη παράταση, τουλάχιστον ετήσια.

Άρθρο 96 – Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

Η τετράμηνη παράταση των συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού covid-19, που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση των συγκεκριμένων δομών.

Ειδικά μετά τις αποκαλύψεις για όσα συμβαίνουν στις κλειστές δομές της χώρας, ζητάμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη μονιμοποίηση του προσωπικού που εργάζεται σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του covid-19, ώστε να συνεχίσουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας να παρέχουν με ασφάλεια και επάρκεια τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες τους στα άτομα με βαριές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που περιθάλπονται σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, ή να δοθεί τουλάχιστον ετήσια παράταση από 01.06.2023 έως 31.05.2024 στις συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού.