Συνέδριο : Νοσοκομείο-Φάρμακο-Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός - 22 Σεπτεμβρίου 2021| LIVE ON YOUR SCREEN

Συνέδριο : Νοσοκομείο-Φάρμακο-Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός – 22 Σεπτεμβρίου 2021| LIVE ON YOUR SCREEN

Συνέδριο : Νοσοκομείο-Φάρμακο-Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός – 22 Σεπτεμβρίου 2021| LIVE ON YOUR SCREEN

Για έκτη συνεχή χρονιά το συνέδριο για το Νοσοκομείο, το Φάρμακο και τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό έρχεται να ανοίξει το μεγάλο θέμα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης στη χώρα μας, παρουσιάζοντας τις προκλήσεις, τις προτάσεις, τις συνέργειες που αναπτύσσονται, αλλά και τις ευκαιρίες του κλάδου στην εποχή μετά την πανδημία.

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι ο ρόλος των νοσοκομείων στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, οι  ανάγκες που προέκυψαν, οι καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν  και οι πολιτικές που απαιτούνται για μία βιώσιμη και επιτυχημένη πορεία στο μέλλον.

Εν μέσω της πανδημίας, τα δημόσια νοσοκομεία αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές  στη διαχείριση της πρωτοφανούς παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης  φτάνοντας πολλές φορές στα όρια τους, αλλά παράλληλα αναδεικνύοντας τις μεγάλες δυνατότητες και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτά.

Παράλληλα και ο ιδιωτικός τομέας κλήθηκε να προσαρμοστεί άμεσα στις επείγουσες ανάγκες προκειμένου να συμβάλλει στο δύσκολο έργο της διαχείρισης της πανδημίας. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του σχεδίου κλινικής διαχείρισης της πανδημίας στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, καθώς και οι αλλαγές και ο επανασχεδιασμός των νοσοκομειακών υπηρεσιών με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και της ποιοτικότερης παροχής φροντίδας στους ασθενείς θα αποτελέσουν θέματα συζήτησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον χώρο του συστήματος της δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση του νοσοκομειακού φαρμάκου και στη χρηματοδότηση του τα τελευταία χρόνια παρουσιάζοντας συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις για μια πιο βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική.

Οι ενότητες του συνεδρίου περιλαμβάνουν

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο «Νοσοκομείο – Φάρμακο – Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός», μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.hospitalmedicine.gr/