Συνάντηση εργασίας του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνάντηση εργασίας του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνάντηση εργασίας του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μια σημαντική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 στα γραφεία του ΚΕΤΕΚΝΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ DRG, με στόχο την προαγωγή και περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων του οργανισμού, που δρα με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να συζητηθούν η πρόοδος της τρέχουσας δραστηριότητας, αλλά και οι προοπτικές που ανακύπτουν από τον επόμενο κύκλο εργασιών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Παντελής Μεσσαρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Πλατής και υψηλόβαθμα στελέχη του ΚΕΤΕΚΝΥ συναντήθηκαν με τον Christoph Schwierz – Deputy Head of Unit, Directorate-General for Structural Reform Support της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (European Commission), τον κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο – Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και τον κ. Θεόδωρο Βελισσάρη – εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Η συνάντηση εργασίας ξεκίνησε με την αναλυτική παρουσίαση

της προόδου των εργασιών και των δράσεων του τρέχοντος προγράμματος τεχνικής βοήθειας “Implementation of DRG systems in Greece” το οποίο χρηματοδοτείται μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS). Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία προγράμματα εκπαίδευσης ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού νοσοκομείων του ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών στοχεύοντας στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την εφαρμογή του νέου συστήματος DRG. Τονίστηκε, επίσης, η ιδιαίτερη σημασία της δράσης του ελέγχου και της αξιολόγησης της ποιότητας των δεδομένων κλινικής κωδικοποίησης σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα περιστατικών νοσηλείας από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, αφενός, θα αναδειχθούν τα σημεία που επιδέχονται βελτίωση και περαιτέρω παρεμβάσεις και, αφετέρου, θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας ελέγχου ποιότητας των δεδομένων μελλοντικά από το ΚΕΤΕΚΝΥ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΤΕΚΝΥ, κ. Μεσσαρόπουλος

το σύνολο των δράσεων του συγκεκριμένου έργου χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ολοκληρώνεται στα τέλη του 2021 αναμένεται να δώσουν μια ισχυρή ώθηση στην υλοποίηση του συστήματος DRG. Επιπλέον, επισήμανε ότι το Ελληνικό  Ινστιτούτο DRG ενίσχυσε τις προσπάθειές του και συνέχισε να φέρνει θετικά αποτελέσματα στο δύσκολο για όλους διάστημα του COVID-19 προκειμένου να υλοποιηθούν με απόλυτη επιτυχία οι δράσεις του προγράμματος και οι στόχοι που είχε θέσει το ΚΕΤΕΚΝΥ, μεταξύ των οποίων η πλήρης εφαρμογή του συστήματος DRG σε ένα σημαντικό αριθμό νοσοκομείων εντός του τρέχοντος έτους. Ο κ. Μεσσαρόπουλος σημείωσε κλείνοντας τα σημαντικά οφέλη που θα αποφέρει ο νέος μηχανισμός αποζημίωσης νοσοκομειακών υπηρεσιών όπως η ενίσχυση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων μέσω των ευκαιριών που δίνει η τεχνολογία.    

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας κος Ιωάννης Κωτσιόπουλος

ανέφερε πως από κοινού με το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ δημιουργήθηκε ένα φιλόδοξο πλάνο, σύμφωνα με το οποίο τους επόμενους δεκαοκτώ μήνες θα εφαρμοστεί το σύστημα DRG σε μεγάλο αριθμό νοσοκομείων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και πως τόσο το επιστημονικό προσωπικό όσο και οι συνθήκες είναι πιο ώριμες πλέον για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο κος Κωτσιόπουλος τόνισε, πως το Υπουργείο και ο ίδιος προσωπικά έχει στηρίξει το έργο του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ με στόχο την γρήγορη εφαρμογή του συστήματος DRG στην χώρα μας.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος C Schwierz, μετέφερε για άλλη μια φορά την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχάρη τα στελέχη του ΚΕΤΕΚΝΥ για την καλή πορεία των εργασιών του οργανισμού, τα θετικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους και την σταθερή προσήλωσή τους στον στόχο: την διαφανή, εξορθολογισμένη και τεκμηριωμένη κοστολόγηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Όλοι συμφώνησαν πως ο COVID-19 – εκτός από εξαιρετικά σοβαρή και επικίνδυνη κρίση – αποτελεί ταυτόχρονα και μια ευκαιρία, που φέρνει τις ανθρώπινες κοινωνίες πιο κοντά στην τεχνολογία και αποδεικνύει συνεχώς  την σημαντικότητα των εφαρμογών της.