Προτάσεις ΣΦΕΕ για το θέμα των ελλείψεων

Προτάσεις ΣΦΕΕ για το θέμα των ελλείψεων

Προτάσεις ΣΦΕΕ για το θέμα των ελλείψεων

Επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας απέστειλε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με προτάσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Πιο συγκεκριμένα:

“Σε συνέχεια της συνάντησής μας (στο Υπουργείο Υγείας την 02/01/2023) για το θέμα
των ελλείψεων, επανερχόμαστε με δύο προτάσεις που συζητήθηκαν επιγραμματικά.

Πιο συγκεκριμένα:
α) Διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα διακίνησης: όπως όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες
από τον Μάιο του 2016 σε καθημερινή βάση δηλώνουν ψηφιακά στον ΕΟΦ τις
πωλήσεις τους ανά κωδικό και ανά ΑΦΜ, έτσι θα πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι
στην αλυσίδα διακίνησης. Με αυτό τον τρόπο ο ΕΟΦ δύναται να ελέγξει την πορεία
της προμήθειας ενός φαρμάκου και να το συγκρίνει με άλλες περιόδους. Την ίδια
διαφάνεια αιτούμαστε και για το χονδρεμπόριο.
β) Η δεύτερη πρόταση μας είναι κάθε προϊόν για το οποίο μια φαρμακευτική
εταιρεία δηλώνει περιορισμένη διάθεση ή έλλειψη στην σχετική πλατφόρμα του
ΕΟΦ, να τίθεται άμεσα σε απαγόρευση εξαγωγών μέχρι τη λήξη του διαστήματος
έλλειψης.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η Πολιτεία έχει επιλέξει να έχει τις πιο φτηνές τιμές φαρμάκων στην Ευρωζώνη και
όπως είχαμε επικοινωνήσει, 1.300 φάρμακα είναι κάτω από τη χαμηλότερη τιμή
αυτής (πολλά εξ αυτών είναι μοναδικά). Οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής είναι
αφενός οι αποσύρσεις αυτών των φτηνών φαρμάκων που τώρα, λόγω αύξησης
κόστους είναι πιο πιθανές και αφετέρου οι παράλληλες εξαγωγές λόγω του
τεράστιου περιθωρίου κέρδους για τον μεσάζοντα .
Εφόσον οι ανωτέρω συνθήκες δεν αλλάζουν θα πρέπει το Υπουργείο και η
εποπτεύουσα αρχή (ΕΟΦ) -παρά την υποστελέχωση- να εφαρμόζουν ένα σύστημα
συνεχών ελέγχων που θα διαφυλάττουν πρωτίστως τη Δημόσια Υγεία.

Τέλος, επιτρέψτε μας να επισημάνουμε ότι σε καθημερινή βάση κατατίθεται στον
ΕΟΦ ένας πλούτος στοιχείων από τις φαρμακευτικές εταιρείες για την λεπτομερή
διακίνηση των προϊόντων τους που καθιστούν πολύ εύκολο τον έλεγχο της
προσφοράς φαρμάκων από τις εταιρείες, ανά πάσα στιγμή.”