Πρόγραμμα ισότητας, προαγωγής υγείας και πρόληψης για γυναίκες Ρομά από το Ινστιτούτο Prolepsis

Πρόγραμμα ισότητας, προαγωγής υγείας και πρόληψης για γυναίκες Ρομά από το Ινστιτούτο Prolepsis

Πρόγραμμα ισότητας, προαγωγής υγείας και πρόληψης για γυναίκες Ρομά από το Ινστιτούτο Prolepsis 

Το Ινστιτούτο Prolepsis ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος “Υγιείς και ισχυρές γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα“, με την υποστήριξη του Fondation CHANEL.

Το έργο αποτελεί συνέχεια των εφαρμοσμένων προγραμμάτων παρέμβασης που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια το Ινστιτούτο Prolepsis για την προαγωγή υγείας των γυναικών Ρομά. Περιλαμβάνει πλήθος εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων σε κοινότητες Ρομά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για θέματα που αφορούν στην προαγωγή της υγείας, όπως πρόληψη του καπνίσματος, εμβολιασμοί, προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και πρόληψη γυναικολογικών προβλημάτων υγείας. Ειδικότερα, σε συνεργασία με Δήμους, Κέντρα Κοινότητας με παραρτήματα για Ρομά, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και άλλους φορείς, θα πραγματοποιηθούν προσυμπτωματικοί έλεγχοι έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του μαστού, καθώς και εμβολιασμοί κατά του HPV.  Σε περιπτώσεις καταυλισμών και σε οικισμούς που βρίσκονται μακριά από μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, θα χρησιμοποιηθούν κινητές ιατρικές μονάδες.

Το έργο “Υγιείς και ισχυρές γυναίκες Ρομά στην Ελλάδα” θα εφαρμοστεί σε οικισμούς και κοινότητες διαβίωσης Ροµά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, σε συνδυασμό με τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι  πληθυσμοί Ρομά έχουν αρνητική επίδραση στο επίπεδο της υγείας τους. Το χαμηλό προσδόκιμο ζωής και τα υψηλά ποσοστά πρόωρης θνησιμότητας αποτελούν ορισμένους από τους πιο αξιοσημείωτους δείκτες ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Οι γυναίκες Ρομά ιδιαίτερα, έχουν χαμηλότερο επίπεδο υγείας, περισσότερα χρόνια προβλήματα σε σχέση με τους άνδρες και μειωμένη προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας, λόγω χαμηλού αλφαβητισμού υγείας, αλλά και των κοινωνικών διακρίσεων που υφίστανται.

Με το συγκεκριμένο έργο το Ινστιτούτο Prolepsis επιδιώκει να ενδυναμώσει γυναίκες Ρομά σε θέματα υγείας και πρόληψης, να τις παρακινήσει ώστε να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις αυτό- φροντίδας και να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων.