ΠΣΦ: 28 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

ΠΣΦ: 28 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να σώσουν ζωές-Κρισιμότατος παράγοντας η σωστή χρήση και η σειρά απόρριψης του προστατευτικού εξοπλισμού των υγειονομικών έναντι της COVID-19

H Παγκόσμια Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, που έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου, με σκοπό την προαγωγή της πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Η πανδημία της COVID-19 λοίμωξης χτύπησε τον κόσμο της εργασίας από κάθε άποψη, από τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού σε χώρους εργασίας, έως τους κινδύνους ασφάλειας και υγιεινής που αναδύθηκαν ως αποτέλεσμα των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται για την εξάπλωση του ιού στους χώρους εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συντονιστικές επιτροπές των Επιστημονικών Τμημάτων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών:  Εργασιακή Υγεία και Εργονομία (HOHE) και Καρδιαγγειακή και Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία – Αποκατάσταση (Τ.Κ.Α.Φ.Α.) επισημαίνουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης σε σχέση με την τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, τα οποία μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο μετάδοσης της COVID-19 λοίμωξης στο χώρο εργασίας και επομένως να αποτρέψουν πολλές δυσάρεστες επιπλοκές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι Φυσικοθεραπευτές εργάζονται στην πρώτη γραμμή, κατά τής COVID-19 λοίμωξης συμβάλλοντας στη διατήρηση της δημόσιας υγείας. Παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους σε επίπεδο πρόληψης, με μέτρα και οδηγίες στους χώρους εργασίας, συμβάλλουν στην πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, στην αποκατάσταση των πληγέντων σε νοσοκομειακούς χώρους και κατ’ οίκον και στη διαχείριση της κρίσης με πρακτικές συμβουλές και φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

28 Απριλίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ειδικά για τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα του αναπνευστικού συστήματος και τις εργονομικές παρεμβάσεις, την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας κατά την αναπνευστική φροντίδα ασθενών με COVID-19, σημειώνονται τα ακόλουθα:

  • Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη φροντίδα και τη θεραπεία ασθενών με COVID-19. Για τη χρήση αυτού του εξοπλισμού είναι απαραίτητη η τήρηση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου που αφορά στη σειρά με την οποία θα φορεθεί και θα απορριφθεί ο εν λόγω εξοπλισμός. Λάθος σειρά, ειδικά κατά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού, μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση του επαγγελματία υγείας ή του φροντιστή του ατόμου που πάσχει από COVID-19. Ο χώρος στον οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία, θα πρέπει να είναι εργονομικά σωστός για να συμβάλλει στην ομαλή χρήση/απόρριψη, η οποία θα θυμίζει τη διαδικασία του πρωτοκόλλου, προκειμένου να μην υπάρχει ατύχημα. Η συνεργασία των Φυσικοθεραπευτών που φροντίζουν το αναπνευστικό σύστημα με τους φυσικοθεραπευτές που φροντίζουν την εργονομία της διαδικασίας χρήσης/απόρριψης του προστατευτικού εξοπλισμού, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή ατυχημάτων τέτοιου τύπου.
Χρήσιμες διευκρινήσεις
  • Πριν την εφαρμογή του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας, η αφαίρεση όλων των προσωπικών αντικειμένων (ρολόι, δαχτυλίδια, κοσμήματα, κινητό κλπ) είναι επιβεβλημένη.
  • Η αφαίρεση του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας θα πρέπει να γίνεται σε ασφαλές μέρος και σε απόσταση >2μ από τον ασθενή (ή στον προθάλαμο, αν υπάρχει). Σε κάθε περίπτωση, η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας αφαιρείται εκτός θαλάμου νοσηλείας του ασθενή. Όλος ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας απορρίπτεται στα μολυσματικά απορρίμματα. Αν τα γυαλιά πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να απορριφθούν σε ειδικό δοχείο και να ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό, απολύμανση ή/και αποστείρωσή τους .
  • Οι κινήσεις κατά την αφαίρεση του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας δεν θα πρέπει να είναι βιαστικές και θορυβώδεις κινήσεις. Προσοχή στις επιμολύνσεις.
  • Μικρές διαφοροποιήσεις στον τρόπο αφαίρεσης του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας μπορεί να υπάρχουν, αρκεί ο μολυσμένος εξοπλισμός να ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΑΙ με γυμνό χέρι, να ακολουθεί μετά την αφαίρεση κάθε είδους προστασία υγιεινής των χεριών, να αφαιρείται η μάσκα τελευταία και να μην αγγίζονται οι βλεννογόνοι οφθαλμών, ρινός και στοματικής κοιλότητας με χέρια που δεν έχει άμεσα προηγηθεί υγιεινή των χεριών.
  • Συστήνεται η παρουσία άλλου επαγγελματία υγείας για την ενεργητική επιτήρηση των διαδικασιών αυτών ή εναλλακτικά η χρήση ολόσωμου καθρέφτη με στόχο την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών που αυξάνουν τον κίνδυνο έκθεσης σε μολυσματικό υλικό (Βλέπε οδηγίες ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donningpdf & https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/08/efarmogi-metronatomikis-prostasias-aug-2020.pdf  ).