Όμιλος ΙΑΣΩ: Επαναδιαπίστευση TEMOS των Κλινικών του Ομίλου

Όμιλος ΙΑΣΩ: Επαναδιαπίστευση TEMOS των Κλινικών του Ομίλου

Όμιλος ΙΑΣΩ: Επαναδιαπίστευση TEMOS των Κλινικών του Ομίλου, ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την ποιότητα στην ιατρική φροντίδα

Οι Κλινικές του Ομίλου, ΙΑΣΩ Γενική, Γυναικολογική, Μαιευτική Κλινική και ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ καθώς και το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία επαναδιαπίστευσής τους για την «Ποιότητα στην Ιατρική Φροντίδα» από το διεθνή Οργανισμό Διαπιστεύσεων Υπηρεσιών Υγείας TEMOS International. Η επαναδιαπίστευση αυτή, αποτελεί συνέχεια των Πιστοποιήσεων και Διαπιστεύσεων από την TEMOS International με έδρα τη Γερμανία, από το 2013, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές των Κλινικών του Ομίλου. Τις επιθεωρήσεις διενήργησε ομάδα διεθνών επιθεωρητών του Οργανισμού.

Η επαναδιαπίστευση αυτή έχει ενισχυμένη πλέον σημασία για τον Όμιλο ΙΑΣΩ λόγω της διεύρυνσης των προτύπων διαπίστευσης της TEMOS International σε ένα ευρύτερο φάσμα λειτουργιών και διαδικασιών των παρόχων υγείας δεδομένου ότι τα εξειδικευμένα προγράμματα διαπίστευσης της TEMOS International επικυρώνονται και εγκρίνονται από τον ISQUA EEA (International Society of Quality in Healthcare, External Evaluation Association). Ο ISQUA είναι παγκοσμίου κύρους και γνωστός Φορέας ως ο «διαπιστευτής των διαπιστευτών» στις υπηρεσίες υγείας.

Ο διεθνής οργανισμός TEMOS International ο οποίος εκπροσωπείται στη χώρα μας από την εταιρεία TEMOS Hellas, εστιάζει στην ποιότητα, την κλινική αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στη φροντίδα του ασθενή καθώς και τις απαραίτητες δομές κλινικής διακυβέρνησης  με βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη των απαιτήσεων κανονιστικών και διεθνών ασφαλιστικών φορέων.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ αποτελεί έναν υπερσύγχρονο Όμιλο με πρότυπες μονάδες Υγείας όπως τo ΙΑΣΩ Γενική, Γυναικολογική, Μαιευτική Κλινική και ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ καθώς και το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εξοπλισμένες με τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με την συνδρομή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων καθώς επίσης και επιστημονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ πάντα ένα βήμα μπροστά, μέσω των πιστοποιήσεων ποιότητας των Κλινικών του, ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, κατά ISO 9001:2015 και HACCP, και της εν γένει στόχευσής του στη διασφάλιση ποιότητας, τώρα πλέον και με την επαναδιαπίστευση αυτή στην ειδική διεθνή διαπίστευση από τον Οργανισμό TEMOS International, σηματοδοτεί τη συνέχιση της πορείας προς την κατεύθυνση παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επέκτασης των δραστηριοτήτων του σε ασθενείς από την Ελλάδα αλλά και την διεθνή αγορά.