Ολιστική προσέγγιση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην υγεία

Ολιστική προσέγγιση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην υγεία

Ολιστική προσέγγιση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην υγεία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία

Προτάσεις από τη Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας από το βήμα του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Προτάσεις για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία μέσα από μια ολιστική προσέγγιση του οικοσυστήματος της καινοτομίας κατέθεσε από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη.

Συμμετέχοντας την Πέμπτη 27 Απριλίου στο πάνελ με τίτλο «Strategies for Boosting Health Innovation», η κυρία Μπαρμπετάκη μίλησε για τη σημασία λειτουργίας ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στην υγεία και εξήγησε πως η καινοτομία στην υγεία δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία. Εισαγωγικά, τόνισε ότι «καινοτομία στον χώρο της υγείας δε σημαίνει μόνο καινοτόμα φάρμακα και εμβόλια, αλλά επιπρόσθετα σημαίνει διαγνωστικά, απεικονιστικά, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, χειρουργικές τεχνικές, τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με ολοκληρωμένα μοντέλα σχεδιασμού, παροχής, διαχείρισης και χρηματοδότησης υπηρεσιών υγείας» και υποστήριξε ότι «πρέπει να δούμε το πλαίσιο πιο ολιστικά από ότι κάνουμε έως σήμερα, με επίκεντρο πάντα τον ασθενή».

Περιγράφοντας το οικοσύστημα της καινοτομίας, εστίασε σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που περιλαμβάνει λύσεις για τους ασθενείς, υπηρεσίες, κλινικές μελέτες, έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογία, διαδικασίες. Στο στάδιο αυτό είναι σημαντική η ενεργή συμμετοχή των φαρμακευτικών εταιρειών, των ερευνητών, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των νοσοκομείων, των λειτουργών υγείας, των κόμβων ερευνών, των start ups.

Το δεύτερο επίπεδο, όπως ανέφερε, «είναι τα δεδομένα υγείας που δίνουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα όπως π.χ. ποιος είναι ο επιπολασμός για το κάθε νόσημα, ποιος ασθενής είναι κατάλληλος για ποια θεραπευτική λύση. Τις απαντήσεις αυτές δίνουν τα δεδομένα πραγματικού κόσμου, τα «Real World Data», τα οικονομικά δεδομένα υγείας και η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, τα μητρώα ασθενών και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, οι κανονιστικές διαδικασίες».

Το τρίτο και κομβικό επίπεδο για την επίτευξη της καινοτομίας, όπως σημείωσε η κα Μπαρμπετάκη, «είναι οι συμμαχίες και οι συνέργειες, όπως με τους συλλόγους ασθενών, τις επιστημονικές ενώσεις, τα ερευνητικά κέντρα, το κράτος και όποιους stakeholders κρίνουμε ό,τι μπορούν να συνεισφέρουν ιδέες για την καλύτερη υγεία των ασθενών».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι «απαραίτητη συνθήκη για να λειτουργήσει σωστά το πλαίσιο αυτό είναι οι αποτελεσματικές πολιτικές υγείας, η επαρκής χρηματοδότηση, η σωστή λειτουργία του κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου, αποτελεσματικοί θεσμοί και υποδομές υγείας, το εξειδικευμένο και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό».

Αναφερόμενη σε βέλτιστες πρακτικές από την εμπειρία της στο εξωτερικό που μπορούν να εφαρμοστούν στη χώρα μας, και τονίζοντας τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης της καινοτομίας και της αναπτυξιακής προοπτικής της, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της επιτυχημένης συνεργασίας στο εθνικό σύστημα υγείας της Φινλανδίας για την αξιοποίηση των δεδομένων. Όπως είπε η κα Μπαρμπετάκη «η Φινλανδία έχει δημιουργήσει το FINDATA, έναν οργανισμό που θέτει το πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των RWD από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στο οποίο από τις αρχές του 2020 έως τα τέλη του 2022 έχουν κατατεθεί 1.200 αιτήσεις για πρόσβαση στα δεδομένα του, ενώ περίπου 1.000 αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί, πάντοτε υπό την απόλυτη τήρηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στη διετία αυτή το Findata εισέπραξε άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και τόνισε ότι «αυτό είναι που θα πρέπει να δούμε για τη χώρα μας».