Oι Θέσεις του Συλλόγου ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ για την αντιμετώπιση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής

Oι Θέσεις του Συλλόγου ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ για την αντιμετώπιση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής

Oι Θέσεις του Συλλόγου ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ για την αντιμετώπιση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Αιγινήτειου Νοσοκομείου με στόχο την παροχή βοήθειας και κάθε είδους υποστήριξης στους γονείς και φίλους των πασχόντων από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ), αλλά και στους ίδιους τους πάσχοντες.

Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία και επεισοδιακή υπερφαγία ) είναι πολυπαραγοντικές ψυχικές ασθένειες και αποτελούν πλέον στη χώρα μας ένα κοινωνικό φαινόμενο, που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τα τελευταία χρόνια επεκτείνονται και στα δύο φύλλα, με τάσεις επέκτασης σε σημαντικά μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες.

Σαν ιδιαίτερες ψυχικές ασθένειες δεν έτυχαν της θεσμικής αναγνώρισης στον σχετικό Νόμο 4675/2020 που αφορά στην “Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις”.

Ως σύλλογος, με την επιμέλεια της Επιστημονικής μας Επιτροπής έχουμε διαμορφώσει σχέδιο τροπολογίας με την σχετική εισηγητική έκθεση.

Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει γίνει μια επιδημιολογική μελέτη προκειμένου να υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα για τις ΔΠΤ και επίσης δεν υπάρχει και ένα σύγχρονο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. Σήμερα είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί το κατάλληλο ερωτηματολόγιο από τους Πανεπιστημιακούς και ειδικούς των σχετικών δημόσιων φορέων ψυχικής υγείας για τις ΔΠΤ και χρειάζεται η έγκριση από το αρμόδιο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η σχετική χρηματοδότηση. Σας ενημερώνουμε ό, τι με την επιμέλεια της Επιστημονικής μας Επιτροπή του Συλλόγου μας έχει διαμορφωθεί ένα σχέδιο επιδημιολογικής μελέτης και υπάρχει και μια εκτίμηση της δαπάνης.

Επίσης θέλαμε να σας ενημερώσουμε σε ότι αφορά ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΔΠΤ,  είχε εκπονηθεί ένα Σχέδιο Δράσης το 2008,που δυστυχώς σε ό, τι αφορούσε στην Πρόληψη έμεινε στα χαρτιά. Με βάση εκείνο το Σχέδιο Δράσης, βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των Διαταραχών Πρόσληψης Διατροφής είναι η Πρόληψη. Μία Πρόληψηπου θα στοχεύει στον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο και στην ενημέρωση και εκπαίδευση των εφήβων μέσω της ενημέρωσης των  εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των γονέων. Ο σύλλογος με την βοήθεια της Επιστημονικής Επιτροπής του μπορεί να καταθέσει σχετικές προτάσεις.

Σε ότι αφορά την θεραπεία των πασχόντων η περίθαλψη τους απαιτεί την συνεργασία πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων όπως ψυχίατρου, ψυχολόγου, παιδίατρου, παθολόγου, διατροφολόγου, κοινωνικού λειτουρ- γού, νοσηλευτικού προσωπικού κ.α. που όμως πρέπει να έχουν την ανάλογη εξειδίκευση. Εξειδίκευση που μπορεί να παρασχεθεί από Δημόσιες Δομές Ψυχικής Υγείας για τις ΔΠΤ αλλά και τα αντίστοιχα τμήματα της Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ.

Οι Δομές Ψυχικής Υγείας που παρέχουν εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή θεραπεία, βρίσκονται μόνο στην Αττική. Υπάρχουν δύο που αφορούν στην θεραπεία των ανηλίκων στα Νοσοκομεία Παίδων και εν δυνάμει μια στο Ασκληπείο Βούλας και τέσσερεις του Αιγινήτειου, ΑΤΤΙΚΟ, Σισμανογλείου  και 18ΑΝΩ, που αφορούν στην θεραπεία των ενηλίκων.

Δυστυχώς σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχουν εξειδικευμένες δομές θεραπείας για τις ΔΠΤ και αντιμετωπίζονται εκ των ενόντων από τις παιδοψυχιατρικές και ψυχιατρικές δομές των γενικών νοσοκομείων, με τα βαριά περιστατικά να κατευθύνονται στην Αθήνα. Σε όλη την  χώρα υπάρχουν 6 κρεβάτια για την νοσηλεία ενηλίκων, 6 κρεβάτια την νοσηλεία εφήβων και νεαρών ενηλίκων και 6-10 κρεβάτια για παιδία και εφήβους. Τα προβλήματα στελέχωσης των υπαρχουσών Δομών όπως προέκυψαν τόσο από τις συζητήσεις με τους γονείς των πασχόντων όσο και με το επιστημονικό προσωπικό και θεωρούνται οι ελάχιστες για την αντιμετώπιση των επειγουσών περιπτώσεων θεραπείας των πασχόντων από τις ΔΠΤ συγκεκριμένα ανά θεραπευτική δομή είναι:

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ: έγινε ένα αποφασιστικό βήμα με την στελέχωση του Τμήματος ενδονοσοκειακής θεραπείας ΔΠΤ από το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό και πλέον αποτελεί προτεραιότητα η άμεση εξειδίκευση του και η μονιμοποίηση του δεδομένου ότι το προσωπικό προέρχεται από αποσπάσεις των νοσοκομείων Γεννηματάς και Φλέμιγκ, ώστε η δομή να έχει διάρκεια και να μην διακινδυνεύσει η λειτουργία της.

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ: Η προκήρυξη για πρόσληψη εξειδικευμένου ψυχιάτρου με 3ετή σύμβαση αποτελεί επίσης ένα βήμα για να μην κλείσουν κρεβάτια νοσηλείας άμεσα αλλά απαιτείται η πρόσληψη μόνιμου ψυχιάτρου και τριών νοσηλευτών.

ΑΤΤΙΚΟΝ: απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, αποτελούμενο από ένα ψυχίατρο και ένα ψυχολόγο.

18 ΑΝΩ: απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελούμενο από ένα ψυχολόγο, ένα διατροφολόγο, καθώς και ενός υπαλλήλου Διοικητικών καθηκόντων για να απαλλαγεί το επιστημονικό προσωπικό από διοικητικά καθήκοντα. Επίσης για το Τμήμα Οικογένειας υπάρχει άμεση ανάγκη πρόσληψης ενός ψυχολόγου.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελούμενο από δύο παιδοψυχιάτρους, ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνικό λειτουργό και 6 νοσηλευτές.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ:

απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ενός παιδοψυχιάτρου και ενός υπαλλήλου Διοικητικών καθηκόντων για να απαλλαγεί το επιστημονικό προσωπικό από διοικητικά καθήκοντα.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝ. και ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελούμενο από ένα παιδοψυχίατρο, ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνικό λειτουργό και 4 νοσηλευτές.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ” ΒΟΥΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ: απαιτείται η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελούμενο από τρεις παιδοψυχιάρους, και 10 νοσηλευτές

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ του ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ το Προεδρείο του Συλλόγου Γονέων κ Φίλων πασχόντων από ψυχογενή ανορεξία, βουλιμία και επεισοδιακή υπερφαγία (ΔΠΤ), συναντήθηκε με τον κ. Χρ. Τσατσούλη  Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου  του Υφυπουργού Ψυχικής Υγείας και με την κ. Φωτ. Καλύβα Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας στους οποίους κατέθεσε σχετικό υπόμνημα με τα σοβαρά θέματα που αφορούν τόσο στην Πρόληψη και στην Θεραπεία των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής όσο και στις άμεσες ανάγκες των σε προσωπικό των Δημόσιων Δομών Ψυχικής Υγείας που επιλαμβάνονται των ΔΠΤ και κινδυνεύει η λειτουργία τους. (επισυνάπτουμε το σχετικό υπόμνημα).  

Από την Γεν. Γραμματέα υπήρξε μια δέσμευση να εξετάσει την προώθηση της πρόληψης και το θέμα προώθησης μιας Επιδημιολογικής Μελέτης και να μας δώσει μια απάντηση σε ένα μήνα και από τον Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού υπήρξε δέσμευση να εξετάσει το θέμα μιας τροπολογίας στο Ν.7645 για την ένταξη των ΔΠΤ και να διαβιβάσει τα άμεσα αιτήματα στελέχωσης των Δημόσιων Δομών στον Υφυπουργό προκειμένου να μας δώσει άμεσα μια απάντηση.

Σε αναμονή των απαντήσεων του Υπουργείου οι γονείς και οι φίλοι των πασχόντων από ΔΠΤ, επειδή βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από την αλματώδη αύξηση των περιστατικών και από τις δυσκολίες που συναντάνε στις θεραπείες λόγω της υποστελέχωσης των Δημόσιων Δομών, θα συνεχίσουν να πιέζουν για την άμεση επίλυση των πιο επειγόντων προβλημάτων του Συστήματος με κάθε πρόσφορο τρόπο.