Ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτριος Βαρτζόπουλος στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της Ε.Ε, στo Las Palmas

Ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτριος Βαρτζόπουλος στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της Ε.Ε, στo Las Palmas

Ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτριος Βαρτζόπουλος στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της Ε.Ε, στo Las Palmas

Ο Yφυπουργός Υγείας, Δημήτριος Βαρτζόπουλος παρέστη στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της Ε.Ε (EPSCO, Health) που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Iουλίου 2023, στo Las Palmas, υπό την προεδρία του Υπουργού Υγείας της Ισπανίας, Jose Manuel Μinones και με συμμετοχή της Επιτρόπου Υγείας Στέλλας Κυριακίδη.

Βασικά θέματα του συνεδρίου αποτέλεσαν :

α) η  Βελτίωση της Ψυχικής Υγείας στην ΕΕ και

β) ο  ρόλος της Ψηφιακής Υγείας στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας

Συζητήθηκε επίσης το καίριο θέμα της Ανοικτής Στρατηγικής Αυτονομίας της Ένωσης στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο Υφυπουργός Υγείας στις παρεμβάσεις του υπογράμμισε πως σε αυτό το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας  το πιο σημαντικό θέμα, που τίθεται,  είναι η προαγωγή της Ψυχικής Υγείας.  Τόνισε ότι η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 40 χρόνια στην Ευρώπη και η διασφάλιση, σε όλες τις χώρες, κατάλληλης θεραπείας, έγκαιρης ανίχνευσης νέων περιπτώσεων, συστηματικής κοινωνικής επανένταξης  και η εξάλειψη του στίγματος, πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητά μας.

Ο κ. Βαρτζόπουλος ενημέρωσε τη Σύνοδο, ότι η Ελλάδα εκπόνησε δεκαετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2021-2030, το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης του ΠΟΥ για την ψυχική υγεία. Υπογράμμισε πως στόχος είναι η μετεξέλιξη των   εναπομεινάντων  ψυχιατρείων σε σύγχρονα «Κοινοτικά δίκτυα ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών» που θα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες ειδικές δομές για νέους και χρόνιους ασθενείς, ψυχογηριατρικές μονάδες, δομές και υπηρεσίες, που θα  προωθούν την απρόσκοπτη  κοινωνική επανένταξη, υποστηρικτικά μέτρα για τη δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, παρεμβάσεις για τη δημιουργία επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και δημόσιες δράσεις για την εξάλειψη του στίγματος.

Ο Δημήτριος Βαρτζόπουλος δήλωσε εμφατικά, πως με την πρόσφατη Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής για την Ψυχική Υγεία και τη σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1,23 δισ € η Ένωση, πλέον, έχει τα εργαλεία, να ενισχύσει τα Κράτη Μέλη στην ανάπτυξη συστημάτων υπηρεσιών ψυχικής υγείας ομοιογενών και αποτελεσματικών. Επιτακτική ανάγκη προς τούτο καθίσταται η ίδρυση ενός  Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, που θα συντονίζει και θα εποπτεύει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού.

Ο Υφυπουργός επεσήμανε, επίσης, ότι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και δεδομένων υγείας είναι στοιχείο, εκ των ων ουκ άνευ, για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Παρουσίασε τις πολυάριθμες ψηφιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, που ανέπτυξε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως ePrescription, eDispensation και eReferral, μητρώα ασθενών, σύστημα διαχείρισης ραντεβού για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τον Ηλεκτρονικό Φάκελο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο Υφυπουργός Υγείας κατέληξε υπογραμμίζοντας, ότι η ψηφιακή τεχνολογία και η δυνατότητα αξιόπιστης συλλογής υγειονομικών στοιχείων δεν διευκολύνουν μόνον την ανάπτυξη νέων θεραπειών και φαρμάκων. Αλλά, επιπλέον, δίνουν την ευκαιρία στα Κράτη Μέλη να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους βασικούς δείκτες απόδοσης και να επιλέξουν τα ίδια πρότυπα αριστείας, ώστε να μετασχηματίσουν συγκλίνοντας τα Εθνικά τους Συστήματα Υγείας, δημιουργώντας ένα ενιαίο και μοναδικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας.