«Ο πλανήτης μας, η υγεία μας»: Το Ινστιτούτο Prolepsis για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

«Ο πλανήτης μας, η υγεία μας»: Το Ινστιτούτο Prolepsis για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

«Ο πλανήτης μας, η υγεία μας»: Το Ινστιτούτο Prolepsis για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ ανθρώπινης υγείας και υγείας του πλανήτη και τη συλλογική ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος επισημαίνει το Ινστιτούτο Prolepsis με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που ζουν σε κοινωνικοοικονομικά ευπαθέστερες περιοχές είναι πιθανότερο να υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το Ινστιτούτο υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, την ανάγκη περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης για όλους, και ενίσχυσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου, εστιάζει φέτος στις επείγουσες ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία της υγείας του πλανήτη και του πληθυσμού, καθώς και στην προώθηση ενός κινήματος για τη δημιουργία κοινωνιών ευημερίας για όλους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο περισσότεροι από 13 εκατομμύρια θάνατοι οφείλονται σε περιβαλλοντικά αίτια. Στην Ευρώπη εκτιμάται, ότι ένας στους οκτώ θανάτους είναι αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αυτοί οι θάνατοι μπορούν να προληφθούν και θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσα από προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η συστηματική εκμετάλλευση του πλανήτη για την παραγωγή της τροφής, η καύση ορυκτών καυσίμων και η εκτενής χρήση φυτοφαρμάκων, αποτελούν βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Ειδικά, η αλματώδης αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων ζωικής προέλευσης αποτελεί σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα, καθώς ευθύνεται για την απελευθέρωση στο περιβάλλον σημαντικής ποσότητας αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με το Lancet Countdown για την Υγεία και την Κλιματική Αλλαγή, η κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια υγεία τον 21ο αιώνα. Την ίδια στιγμή όμως, αποτελεί και μία ευκαιρία για να επαναπροσδιοριστούν οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας, οι συνθήκες δηλαδή υπό τις οποίες γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, ζούμε, εργαζόμαστε και γερνάμε. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν άμεσα την κατάσταση της υγείας μας, ενώ ευθύνονται σημαντικά για τις ανισότητες στην υγεία.

Η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, και ο περιορισμός των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας αποτελούν σταθερούς στόχους του Ινστιτούτου Prolepsis. Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου έχει συμβάλλει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία υλοποιώντας στο παρελθόν ερευνητικά και εφαρμοσμένα προγράμματα στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας. Συγκεκριμένα, έχει συνεισφέρει στην υλοποίηση της επιδημιολογικής μελέτης στην περιοχή των Οινοφύτων, η οποία αφορά στο πόσιμο νερό, το οποίο καταναλωνόταν από τους κατοίκους της περιοχής των Οινοφύτων έως το 2009. Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιστημονική κοινότητα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική έκθεση της Κυβέρνησης της Καλιφόρνια (2011) ως τεκμήρια για τη θέσπιση ορίων (Public Health Goals) στην περιεκτικότητα του πόσιμου νερού σε εξασθενές χρώμιο. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Επίσης, το Ινστιτούτο έχει υλοποιήσει ερευνητικά και εφαρμοσμένα προγράμματα με στόχο την προαγωγή της υγείας των αγροτών και την προστασία της υγείας τους από τα φυτοφάρμακα.

Περισσότερες πληροφορίες για το επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου Prolepsis στον ευρύτερο χώρο της Δημόσιας Υγείας, μπορείτε να βρείτε εδώ.