Ο Όμιλος HHG ιδρύει Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας στο ΜΗΤΕΡΑ

Ο Όμιλος HHG ιδρύει Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας στο ΜΗΤΕΡΑ

Ο Όμιλος HHG ιδρύει Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας στο ΜΗΤΕΡΑ

Ο Όμιλος HHG, ιδρύει στο ΜΗΤΕΡΑ, «Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας», με στόχο την άριστη φροντίδα των γυναικών που πάσχουν από γυναικολογικές κακοήθειες.

Επιστημονικοί Διευθυντές του Κέντρου Γυναικολογικής Ογκολογίας θα είναι οι κ.κ. Νικόλαος Ακρίβος και Βασίλειος Σιούλας, αμφότεροι πιστοποιημένοι Γυναικολόγοι Ογκολόγοι από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO).

Το Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας του Ομίλου HHG αποτελεί την πρώτη νοσοκομειακή δομή στο χώρο της ιδιωτικής υγείας με απόλυτη αφοσίωση και εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των γυναικολογικών καρκίνων. Ανάμεσα στις πρωτοποριακές τεχνικές που οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση περιλαμβάνονται η λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική, η τεχνική του λεμφαδένα-φρουρού για λεμφαδενική σταδιοποίηση της νόσου, οι κυτταρομειωτικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου των ωοθηκών και οι χειρουργικές στρατηγικές για τη διατήρηση της γονιμότητας σε νέες ασθενείς με γυναικολογικούς καρκίνους.

Πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η ολοκληρωμένη ογκολογική φροντίδα με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ασθενούς, η οποία θα εκτείνεται από την πρώιμη διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου μέχρι την αποτελεσματική θεραπευτική της αντιμετώπιση. Για την επίτευξη αυτού, θα συνεργάζεται στενά μια μεγάλη ομάδα ιατρών όμορων ειδικοτήτων με πολυετή εμπειρία  στη διαχείριση των γυναικολογικών καρκίνων, όπως Παθολόγοι-Ογκολόγοι, Ακτινοθεραπευτές-Ογκολόγοι, Χειρουργοί-Ογκολόγοι, Παθολογοανατόμοι, Κυτταρολόγοι και Ακτινολόγοι. Επιπλέον, εξειδικευμένοι Ψυχολόγοι, Διατροφολόγοι και Φυσικοθεραπευτές θα διασφαλίζουν τη συνολική υποστήριξη των ασθενών αυτών.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου, θα παρέχεται:

  • Αναλυτική ενημέρωση για τη νόσο, συμβουλευτική για την αντιμετώπισή της και ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς με διάγνωση γυναικολογικού καρκίνου.
  • Χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου από Γυναικολόγους εξειδικευμένους και πιστοποιημένους στη Γυναικολογική Ογκολογία.
  • Διεξοδική συζήτηση για την κάθε ασθενή στο Γυναικολογικό Ογκολογικό Συμβούλιο, όπου ομάδα ιατρών όμορων ειδικοτήτων θα διαμορφώνει το κατάλληλο πλάνο θεραπείας και παρακολούθησης.
  • Πρόσβαση στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, που διαθέτει τέσσερις (4) τελευταίας γενιάς Γραμμικούς Επιταχυντές.
  • Πρόσβαση στη σύγχρονη Μονάδα Ημερήσιας Θεραπείας στο ΜΗΤΕΡΑ, για τις ασθενείς που ενδείκνυται η χορήγηση συστηματικής θεραπείας (χημειοθεραπείας, ανοσοθεραπείας, στοχευμένων θεραπειών).
  • Πλήρης διαγνωστική προσέγγιση και απεικονιστικό έλεγχο με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.
  • Υψηλού επιπέδου νοσηλευτική φροντίδα.
  • Γενετική συμβουλευτική και έλεγχος για γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό γυναικολογικού καρκίνου.

“Ως Όμιλος HHG, είμαστε αποφασισμένοι να αποτελέσουμε τον πιο ισχυρό σύμμαχο στις ασθενείς με γυναικολογικούς καρκίνους σε μια μάχη που μπορεί και πρέπει να κερδηθεί”