Ο καθοριστικός ρόλος της Πρώιμης Παρέμβασης στα παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές

Ο καθοριστικός ρόλος της Πρώιμης Παρέμβασης στα παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές

Ο καθοριστικός ρόλος της Πρώιμης Παρέμβασης στα παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές

Η Πρώιμη Παρέμβαση αφορά σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αποκλίσεις από τα αναπτυξιακά ορόσημα, σε προσχολική ή και μικρότερη ηλικία. Παλαιότερα αλλά και πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, υποδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της Πρώιμης Παρέμβασης στην εξέλιξη ενός παιδιού με Αναπτυξιακή Διαταραχή.

«Πιο αναλυτικά, σε αυτές τις ηλικίες, ο εγκέφαλος του παιδιού ακόμα διαμορφώνεται με την έννοια ότι υπάρχει μεγαλύτερη «πλαστικότητα» σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες. Ως εκ τούτου, τα θεραπευτικά προγράμματα παρέμβασης που ξεκινούν σε μικρή ηλικία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι πιο αποτελεσματικά. Ειδικότερα, στην «ομπρέλα» της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ) η ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης σε μικρή ηλικία, αποτελεί ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας» επισημαίνει ο κ. Σταμάτης Σουρβίνος, Αντιπρόεδρος του Σωματείου Λογοθεραπευτών – Λογοπεδικών Ελλάδος, εμπνευστής και ιδρυτής του A.S.L.T. program και προσθέτει:

«Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα μεγαλύτερα οφέλη της παρέμβασης αφορούν τις ηλικίες πριν τα 5 έτη. Η Λογοθεραπεία έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα στην Πρώιμη Παρέμβαση, δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών προσχολικής ηλικίας αντιμετωπίζει σοβαρά γλωσσικά ελλείμματα, ενώ πολλά είναι μη λεκτικά.

Το A.S.L.T. program αναζητά τους πρώτους επαγγελματίες λογοθεραπευτές, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν και θα πιστοποιηθούν ώστε να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες του A.S.L.T. program και να αποτελέσουν το δίκτυο των επίσημων συνεργατών του προγράμματος και του A.S.L.T. Center.

H διεξαγωγή της πιστοποίησης είναι υπό τη Αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.)  του Ο.Α.Κ.Α.».

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Δευτέρα 29/01/2024 έως Σάββατο 03/02/2024 ώρα 8:00-16:00

Μέρος Διεξαγωγής: Κολυμβητήριο Ο.Α.Κ.Α. (Πισίνα ΑμεΑ & Αίθουσα Τύπου κλειστού κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α.)

Το πρόγραμμα της πιστοποίησης περιλαμβάνει εκπαίδευση και εξέταση σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, στους εξής βασικούς τομείς:

  • Βασικές αρχές της προσαρμοσμένης κολύμβησης
  • Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο νερό
  • Πιστοποίηση Πρώτων βοηθειών 

Εισηγητές:

Σουρβίνος Σταμάτης, BSc (Hons), Λογοθεραπευτής, Αντιπρόεδρός Σωματείου Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος

Αλεξάνδρα Βουκούνη, BSc (Hons), Λογοθεραπεύτρια, Γραμματέας Σωματείου Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος

Άρης Μαυρόπουλος, PhDc, MSc, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Παρατριάθλου, Προπονητής Προσαρμοσμένης Κολύμβησης

Κασελίμης Δημήτριος, PhDc, MSc, Επίκουρος Καθηγητής Νευροψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Σε όλους τους πιστοποιημένους Λογοθεραπευτές θα δοθεί το προσαρμοσμένο στο νερό υλικό του A.S.L.T. program. (Το συγκεκριμένο υλικό αποτελεί το 1ο υλικό λογοθεραπευτικής παρέμβασης στο νερό με μετρήσιμα ερευνητικά δεδομένα παγκοσμίως!)

Στα διαλείμματα παρέχεται καφές και φαγητό για τους συμμετέχοντες.

Στην έναρξη των πιστοποιήσεων θα πραγματοποιηθείημερίδα(ανοιχτή προς το κοινό) με ομιλίες από τους τους διδάσκοντες της πιστοποίησης, τον διευθυντή του Ε.Κ.Α.Ε., εκπροσώπους του Ο.Α.Κ.Α καθώς και  γιατρούς και επαγγελματίες υγείας.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη (διαδικτυακά)  για την επιλογή των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: https://www.aslt-program.com/

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Το A.S.L.T. program (Aquatic Speech and Language Therapy program) αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης στο νερό παγκοσμίως, με ερευνητικά δεδομένα. Το πρόγραμμα αφορά, ως επί το πλείστον, παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και κατ’ επέκταση Αναπτυξιακές Διαταραχές. Βάσει δημοσιευμένης μελέτης, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν θεαματική διαφορά αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του A.S.L.T. program τόσο στην αύξηση του αντιληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου όσο και στη βελτίωση βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, συγκριτικά με κλασικά λογοθεραπευτικά προγράμματα παρέμβασης τα οποία λαμβάνουν χώρα σε αίθουσα. 

Αναλυτικά, τον Αύγουστο του 2020 δημοσιεύτηκε η έρευνα με τίτλοSpeech and language therapy in children with ASD in an aquatic environment: the ASLT (Aquatic Speech and Language Therapy) program”, στο Journal of Autism and Developmental Disorders το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως αναφορικά με την Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και κατ’ επέκταση τις Αναπτυξιακές Διαταραχές. Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορούσε παιδιά προσχολικής ηλικίας με διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος και με σημαντικά ελλείμματα στο αντιληπτικό αλλά και το εκφραστικό λεξιλόγιο. Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται ο επίσημος ιστότοπος του περιοδικού με ολόκληρη την έρευνα (https://doi.org/10.1007/s10803-020-04629-7).

Επιπλέον, δόθηκε ερωτηματολόγιο στους γονείς με στόχο να αξιολογηθεί το κατά πόσο οι κεκτημένες δεξιότητες είχαν γενίκευση και αντίκρισμα στο οικογενειακό πλαίσιο καθώς και στην καθημερινή ζωή και λειτουργικότητα των παιδιών.

«Η εκμετάλλευση του υγρού στοιχείου και των ιδιοτήτων του όπως η  υδροστατική πίεση, η άνωση, η θερμότητα κ.λ.π.,  δημιουργούν μία πνευματική ανάταση καθώς επίσης συμβάλλουν στη μείωση των αισθητηριακών, την αύξηση του χρόνου προσοχής και συγκέντρωσης και άλλων καθοριστικών για την παρέμβαση τομέων.  Επιπρόσθετα, όπως είναι εύκολα αντιληπτό το υδάτινο περιβάλλον αποτελεί, για το συντριπτικό ποσοστό των παιδιών, έναν εξαιρετικά ενισχυτικό παράγοντα, με πληθώρα δραστηριοτήτων που καθιστούν την παρέμβαση μία ευχάριστη διαδικασία και έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη κατάκτηση δεξιοτήτων. Επιπλέον, η προσαρμογή και η δημιουργία αποκλειστικών υλικών προσαρμοσμένων στο υγρό στοιχείο, αποδεδειγμένα συμβάλουν στη μεγαλύτερη και ταχύτερη αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Το συγκεκριμένο υλικό αποτελεί το 1ο υλικό λογοθεραπευτικής παρέμβασης στο νερό με μετρήσιμα ερευνητικά δεδομένα παγκοσμίως!

Τέλος, από την κλινική μας εμπειρία προκύπτει το γεγονός πως το A.S.L.T. μπορεί να έχει εξίσου ευεργετικά αποτελέσματα και σε παιδιά τα οποία δεν υπάγονται στην ομπρέλα των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες αναφορικά με τη γλωσσική κατάκτηση και τις επικοινωνιακές δεξιότητες» καταλήγει ο κ. Σουρβίνος.