Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» Eπιστημονικό Συνέδριο: «22nd International Conference on Progress in Vaccination Against Cancer Athens»

Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» Eπιστημονικό Συνέδριο: «22nd International Conference on Progress in Vaccination Against Cancer Athens»

Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» Eπιστημονικό Συνέδριο: «22nd International Conference on Progress in Vaccination Against Cancer Athens»

35 Κορυφαίοι ερευνητές από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν στον Άγιο Σάββα για να παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις κατά του καρκίνου και ειδικότερα στον εμβολιασμό κατά του καρκίνου.

Το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας ανακοινώνει μια κομβική συγκέντρωση 35 παγκοσμίου φήμης ερευνητών και ειδικών στον τομέα της ογκολογίας . Αυτή η εκδήλωση ορόσημο στοχεύει να προωθήσει την παγκόσμια μάχη κατά του καρκίνου μέσω της πρωτοποριακής έρευνας και των αποτελεσμάτων της.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στην Αθήνα , στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 171,  στις 28-29/09, ώρα έναρξης 09.00.

Ο καρκίνος παραμένει μια από τις πιο τρομερές προκλήσεις για την παγκόσμια δημόσια υγεία. Η συνάντηση αυτή θα συγκεντρώσει όλους τους ερευνητές και επιστήμονες από διαφορετικά υπόβαθρα όμως με κοινό στόχο και δέσμευση την αποκάλυψη των μυστικών του καρκίνου και την εξερεύνηση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση του.

Συγκεντρώνοντας ερευνητές από όλο τον κόσμο, η συνάντηση επιδιώκει να προωθήσει τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του καρκίνου και τη μείωση του παγκόσμιου φόρτου του. Αυτή η συνάντηση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να κάνουμε βήματα στην έρευνα για τον καρκίνο και να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των πιο λαμπρών μυαλών στον τομέα.

Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης είναι τα ακόλουθα:

  • Διεπιστημονική συνεργασία. Ερευνητές σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων της γενετικής, της ανοσολογίας, της φαρμακευτικής και της επιδημιολογίας θα συζητήσουν για την προώθηση νέων συνεργασιών κατά του καρκίνου.
  • Έρευνα αιχμής. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα, θα ανταλλάξουν ιδέες και θα συζητήσουν τις τελευταίες τάσεις στην έρευνα κατά του καρκίνου, παρουσιάζοντας καινοτόμες ανακαλύψεις.
  • Πρωτοβουλίες συνεργασίας. Η συνάντηση θα αποτελέσει την αρχή μιας διευρυμένης συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος κατά του καρκίνου.
  • Επίκεντρο ο Ασθενής. Συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν για τη βελτίωση της διάγνωσης, της θεραπείας και των υπηρεσιών υποστήριξης του καρκίνου.

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» ιδρύθηκε το 1935 και ήταν το πρώτο Ίδρυμα στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στη θεραπεία του καρκίνου. Το Νοσοκομείο « Ο Άγιος Σάββας» έχει ιδρύσει από το 1970 το Κέντρο Ογκολογικών Ερευνών «Γεώργιος Παπανικολάου» όπου στη σύγχρονή του μορφή είναι αφιερωμένο στην ανοσολογία του καρκίνου και την έρευνα ανοσοθεραπείας με τμήματα βιοτράπεζας και μεταφραστικής έρευνας για τον καρκίνο. 

Το όραμα του Νοσοκομείου είναι να παρέχει στον ογκολογικό ασθενή το ίδιο δικαίωμα σε υψηλής ποιότητας φροντίδα, διάγνωση και θεραπεία, την ίδια πρόσβαση σε φάρμακα και την ίδια ελπίδα επιβίωσης, ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.

Το 2017  ξεκίνησε τη λειτουργία του το Πρότυπο Ογκολογικό Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» (ΚΗΝ «Νίκος Κούρκουλος») και αποτελεί παράρτημα του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» (ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»), το οποίο με την εμβληματική και έμπρακτη συνεισφορά της κ. Μαριάννας Λάτση (Νόμος 4159/2013 – ΦΕΚ 127Α/΄04-06-2013), ανακατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε πλήρως βάσει διεθνών προδιαγραφών που πληρούν τις απαιτήσεις λειτουργίας ενός σύγχρονου Ογκολογικού Κέντρου, με σκοπό την αναβάθμιση των ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους ογκολογικούς ασθενείς.

Το 2022 οι εισαγωγές των ασθενών στο Κ.Η.Ν «Νίκος Κούρκουλος» ανήλθαν σε σχεδόν 22.200 (100 ασθενείς περίπου ημερησίως από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα), ενώ κάθε μήνα πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 1.800 αντινεοπλασματικές θεραπείες με συνεχώς αυξητική τάση 6,2% σε σχέση με το 2021. Επίσης κατά το ίδιο έτος  πραγματοποιήθηκαν 1.828 χειρουργεία με αυξητική τάση 15% για το πρώτο εξάμηνο του 2023  ενώ όσον αφορά τη στερεοτακτική βιοψία εντός του 2022 πραγματοποιήθηκαν 322 με αυξητική τάση 34% για το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Τον Φεβρουάριο του 2022 το Κέντρο πιστοποιήθηκε  για την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών του προς τον ογκολογικό ασθενή με το πρότυπο ISO 9001:2015 EN 15224:2016

Η συσσωρευμένη εμπειρία και η τεχνογνωσία στην φροντίδα των ογκολογικών ασθενών προδιαγράφουν την ωριμότητα του Νοσοκομείου ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» και την ικανότητά του να λειτουργεί ως το πρώτο Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα χαρακτηριστικά στοιχεία της καινοτομίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας.