Νέα συνεργασία του Ομίλου ΗΗG με την πλατφόρμα WELMED

Νέα συνεργασία του Ομίλου ΗΗG με την πλατφόρμα WELMED

Νέα συνεργασία του Ομίλου ΗΗG με την πλατφόρμα WELMED

Ο Όμιλος HHG, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών του, προχωρά σε μία σημαντική συνεργασία με τη WelMed, μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία καινοτόμων παροχών, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση του Τουρισμού Υγείας και στην εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας.

Το Hellenic Healthcare Group (HHG), ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας, προσφέρει πλέον, μέσω της πλατφόρμας WelBook της WelMed, προνομιακές υπηρεσίες υγείας, ανανέωσης και αναζωογόνησης σε ταξιδιώτες στη χώρα μας. Η διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα των υποδομών και υπηρεσιών υγείας, οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η άριστη κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας, οι διεθνείς διακρίσεις, αλλά και το εκτεταμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του HHG σε σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στη χώρα μας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των πολιτών που επιλέγει να συνδυάσει απλές ή και πολύπλοκες ιατρικές πράξεις με ταξίδια αναψυχής σε μία χώρα, όπως η Ελλάδα, με ήπιο κλίμα και υψηλού επιπέδου υγειονομικές υποδομές.