Νέα συνεργασία του Ασύλου Ανιάτων με την πλατφόρμα δωρεών Givelink

Νέα συνεργασία του Ασύλου Ανιάτων με την πλατφόρμα δωρεών Givelink

Νέα συνεργασία του Ασύλου Ανιάτων με την πλατφόρμα δωρεών Givelink

Το Άσυλο Ανιάτων προχώρησε σε συνεργασία με την πλατφόρμα δωρεών Givelink, με στόχο να συνδεθεί η προσφορά του κόσμου με τις πραγματικές ανάγκες των φιλανθρωπικών οργανισμών σε είδος, με την απευθείας μετατροπή των χρημάτων της δωρεάς σε προϊόντα.  

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα Givelink λειτουργεί ως μεσάζοντας, συνδυάζοντας τις ανάγκες των φιλανθρωπικών οργανισμών με τους δωρητές και τους προμηθευτές προϊόντων. Οι προμηθευτές διαθέτουν τα προϊόντα στην πλατφόρμα και οι δωρητές ενημερώνονται για τις ανάγκες των οργανισμών, αγοράζοντας και δωρίζοντας απευθείας αγαθά σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η Givelink προσφέρει τη λειτουργία της παρακολούθησης της δωρεάς βήμα προς βήμα, από τη στιγμή της παράδοσης μέχρι τη στιγμή της παραλαβής των προϊόντων από τον οργανισμό, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της δωρεάς.

Η Πρόεδρος του Ασύλου Ανιάτων κυρία Ιωάννα Ηλιάδη δήλωσε σχετικά: «Μέσα από τη συνεργασία μας με την πλατφόρμα δωρεών Givelink, οι δωρεές  μπορούν να γίνουν περισσότερο στοχευμένες και να απαντούν στις ανάγκες των περιθαλπόμενων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων. Με τη συμβολή της Givelink, διευκολύνουμε τους δωρητές που συνεισφέρουν στο ιδιαίτερα απαιτητικό έργο της φροντίδας των ωφελούμενων του Ασύλου».

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις ανάγκες του Ασύλου Ανιάτων και να πραγματοποιήσετε μία δωρεά σε είδος, επισκεφτείτε το παρακάτω link: https://givelink.app/charities/61ffd0ff-370e-4bed-89f4-495547f7d52c