Νέα συνεργασία στην Ιατροτεχνολογική καινοτομία από την KALTEQ A.E.

Νέα συνεργασία στην Ιατροτεχνολογική καινοτομία από την KALTEQ A.E.

Νέα συνεργασία στην Ιατροτεχνολογική καινοτομία από την KALTEQ A.E.

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία, η KALTEQ Α.Ε. (www.kalteq.com) ανακοινώνει ότι επεκτείνει τις δραστηριότητες της μέσα από την αντιπροσώπευση και διάθεση στην Ελληνική νοσοκομειακή αγορά  των συστημάτων αποστείρωσης θερμό-ευαίσθητων υλικών και ιατρικών εργαλείων του Αμερικάνικου κατασκευαστικού οίκου STERIS (www.steris.com).

Η STERIS αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου της ιατρικής τεχνολογίας ευρύτερα και είναι παγκοσμίως ο κορυφαίος κατασκευαστής στον τομέα της. Επικεντρώνεται στην προαγωγή της ιατρικής φροντίδας μέσα από την διάθεση  προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν ως στόχο την πρόληψη των λοιμώξεων, την ασφάλεια των ασθενών, και την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομειακών χειρουργείων. Η αποστολή της Εταιρείας είναι να συμβάλει σε ένα πιο ασφαλές και υγιές σύστημα υγείας και υλοποιείται σε 100 χώρες παγκοσμίως από τους 17.000 εργαζομένους και συνεργάτες της όπως η KALTEQ.

Ειδικότερα, τα συστήματα αποστείρωσης της STERIS που θα διαθέτει η KALTEQ, είναι πιστοποιημένα για την αποστείρωση ευρείας γκάμας ιατρικών υλικών προϊόντων και εργαλείων, και έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι προσφέρουν τον ταχύτερο κύκλο αποστείρωσης, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την διαθεσιμότητα των εργαλείων και υλικών, την παραγωγικότητα των υγειονομικών μονάδων, την οικονομική τους αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα παρέχουν την μέγιστη ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ποιότητα αποστείρωσης.

Με την συνεργασία αυτή η KALTEQ επιτυγχάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του μακροπρόθεσμου σχεδίου και οράματος της να αποτελέσει την κορυφαία Ελληνική εταιρεία στον τομέα των ιατρικών τεχνολογιών που καλύπτουν τις ανάγκες των χειρουργικών και επεμβατικών τομέων των Ελληνικών νοσοκομείων. Μέσα από πολλαπλές συνεργασίες με καινοτόμους κατασκευαστικούς οίκους τα προηγούμενα χρόνια η KALTEQ εδραιώθηκε ως μια από τις κορυφαίες Ελληνικές επιχειρήσεις στον νοσοκομειακό τομέα, με αναλώσιμα προϊόντα, τεχνολογίες, και υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των χειρουργικών και επεμβατικών ειδικοτήτων και αναγκών των νοσοκομείων της Ελληνικής επικράτειας. Πρόσφατα η Εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της στην Κύπρο με την ίδρυση τοπικού γραφείου και μέσα από συνεργασίες με υποδιανομείς αναπτύσσει την παρουσία της σε δέκα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τα συστήματα της STERIS θα υποστηρίζονται από την νεοσύστατη επιχειρηματική μονάδα ιατρικού εξοπλισμού χειρουργείου της KALTEQ, στόχος την οποίας είναι η εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη, μέσω της  παροχής απαράμιλλων υπηρεσιών προς τα Ελληνικά νοσοκομεία και της διάθεσης επιπρόσθετων καινοτόμων  τεχνολογιών και συστημάτων, που παράγουν αξία για τον ασθενή, τους επαγγελματίες και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.           

Η KALTEQ Α.Ε. θα συνεχίσει με τον τρόπο αυτό, παράλληλα με τις υπηρεσίες στον ασθενή και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, να επενδύει και να δημιουργεί διαρκώς νέες θέσεις εργασίας και να δημιουργεί ένα θετικό οικονομικό αποτύπωμα στην Ελληνική οικονομία.