Νέα εποχή στην Ακτινοθεραπεία και τη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

Νέα εποχή στην Ακτινοθεραπεία και τη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

Νέα εποχή στην Ακτινοθεραπεία και τη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

με την τεχνολογία Surface Guided Radiation Therapy (SGRT)

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής του Mediterraneo Hospital είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα που εφαρμόζει την τεχνολογία Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) με την εγκατάσταση του συστήματος οπτικής παρακολούθησης της θέσης του ασθενούς πριν και κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας, AlignRT®Advance.

Το σύστημα αυτό καθιστά τη θεραπεία ασφαλέστερη χρησιμοποιώντας μια ειδική τεχνική (στο εγγύς μέλλον και χωρίς σημάδια – tattoo) για την παρακολούθηση της επιφάνειας του δέρματος ενός ασθενούς σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια υποδιαίρεσης του χιλιοστού με αποτέλεσμα να διασφαλίζει ότι η ακτινοβολία παρέχεται μόνο όταν ο ασθενής είναι σωστά τοποθετημένος.

Το AlignRT®Advance είναι εγκατεστημένο σε περισσότερα από 1.500 κέντρα παγκοσμίως και τουλάχιστον 70 δημοσιευμένες μελέτες αποδεικνύουν την κλινική ακρίβειά του σε διάφορες εφαρμογές.

Ενδεικτικά μερικά σημαντικά κλινικά οφέλη από την χρήση του είναι:

  • Εκμηδενίζει τις επιπτώσεις από την ακτινοβόληση της καρδιάς κατά τη Ακτινοθεραπεία του αριστερού μαστού με την τεχνική Breast and Deep Inspiration Breath Hold (DIBH).
  • Βοηθάει ουσιαστικά στην πραγματοποίηση θεραπειών ακτινοχειρουργικής εγκεφάλου καθώς προσδίδει την απαιτούμενη ασφάλεια στο προσωπικό χωρίς τη χρήση πολλών εργαλείων ακινητοποίησης ή πλαισίου.
  • Περιορίζει την ανάγκη για μόνιμα τατουάζ, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία θεραπείας για τον ασθενή.
  • Δίνει τη δυνατότητα πολύ μεγάλης ακρίβειας κατά την τοποθέτηση του ασθενούς στο κρεβάτι θεραπείας, σε ελάχιστο χρόνο.
  • Μειώνει αισθητά το χρόνο της κάθε συνεδρίας προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη άνεση στον ασθενή.
  • Προσφέρει μεγάλη ασφάλεια στο προσωπικό του εργαστηρίου καθώς οι κινήσεις του ασθενούς γίνονται άμεσα αντιληπτές και αυτόματα γίνεται διακοπή της δέσμης όταν εντοπιστεί κίνηση εκτός ορίων.