Νέα Έκθεση του Economist Impact αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή στη διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) στην Ελλάδα

Νέα Έκθεση του Economist Impact αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή στη διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) στην Ελλάδα

Νέα Έκθεση του Economist Impact αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για αλλαγή στη διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) στην Ελλάδα

Η ΧΝΝ επηρεάζει έναν στους 10 ενήλικες στην Ευρώπη, ωστόσο παραμένει σημαντικά υποδιαγνωσμένη

Νέα έκθεση υποστηρίζει ένα πλαίσιο πολιτικών υγείας για να περιοριστεί το κοινωνικοοικονομικό και ανθρωπιστικό φορτίο της ΧΝΝ

Τα ευρήματα μιας νέας Έκθεσης του Economist Impact, με την υποστήριξη της AstraZeneca*, αναδεικνύουν το αυξανόμενο φορτίο της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) στην Ελλάδα ως μία σύγχρονη «επιδημία» και την επείγουσα ανάγκη για ανάληψη δράσης. Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών υγείας με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση που θα συμβάλουν στη βέλτιστη διαχείριση της νόσου. 

Η συχνότητα εμφάνισης της ΧΝΝ είναι μεγαλύτερη από άλλες, πιο ευρέως γνωστές  ασθένειες και αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο κοινωνικοοικονομικό φορτίο, ωστόσο εξακολουθεί να είναι υποδιαγνωσμένη. Η ΧΝΝ επηρεάζει περίπου το 10% του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα ενώ έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς εισαγωγής νέων ασθενών σε θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης.

Η έκθεση παραθέτει προτάσεις στοχευμένων πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση του φορτίου της ΧΝΝ και σε πολλαπλά οφέλη για ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και το σύστημα υγείας. Ορισμένες από αυτές τις συστάσεις περιλαμβάνουν:

  • Προτεραιοποίηση της ΧΝΝ και χάραξη ενιαίας στρατηγικής και ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών για τη διαχείριση της ΧΝΝ
  • Καταγραφή κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της ΧΝΝ
  • Διεύρυνση του μητρώου ασθενών με ΧΝΝ σε όλα τα στάδια της νόσου και όχι μόνο για τους ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου
  • Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και αξιοποίηση δεδομένων και λειτουργιών του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
  • Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (EHR)
  • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην περίθαλψη ασθενών με ΧΝΝ και  του γενικού πληθυσμού
  • Προγράμματα πρόληψης με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, που επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση και καλύτερη μακροχρόνια διαχείριση όσων πάσχουν από τη νόσο αλλά και συμβολή στη μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας

Η έκθεση, που εντάσσεται στα πλαίσια μίας ευρείας μελέτης, διεξήχθη από το Economist Impact σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://impact.economist.com/perspectives/health/chronic-kidney-disease