Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ-Ελληνικού Ινστιτούτου DRG

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ-Ελληνικού Ινστιτούτου DRG

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ-Ελληνικού Ινστιτούτου DRG

Σε μια ακόμη σημαντική συνέργεια προχώρησαν την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 το ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ (American – Hellenic Chamber of Commerce) και το KEΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ) – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DRG. Ως απόρροια των καλών μεταξύ τους σχέσεων, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα επίσημο και αμοιβαία επωφελές πλαίσιο δραστηριοτήτων.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ελληνο-Aμερικάνικου Επιμελητηρίου κος Νικόλαος Μπακατσέλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του KE.TE.K.N.Y Ελληνικού Ινστιτούτου DRG Δρ Χαράλαμπος Πλατής. Στην συνάντηση και στον παραγωγικό διάλογο που αναπτύχθηκε συμμετείχαν: ο κος Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής,  οι κυρίες Eλισσάβετ Σοφιανού και Βεατρίκη Χαβαράνη, μέλη του Επιμελητηρίου, ο κος Χρυσόστομος Γούναρης, Τακτικό Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ – Ελληνικού Ινστιτούτου DRG και η κα Μερόπη Αθανασά, Προϊσταμένη Νομικού Τμήματος  του ίδιου οργανισμού.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ, από την αρχή της λειτουργίας του και στο πλαίσιο του Ελληνικού Δικτύου DRG έχει ξεκινήσει την δομημένη συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες, θεσμικούς φορείς, Επιμελητήρια και Ενώσεις του κλάδου της Υγείας. Αναπτύσσει συνεργασίες για την προσαρμογή των φορέων στις νέες απαιτήσεις και την συν-διαμόρφωση των συνθηκών για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

To Ελληνο- Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (American – Hellenic Chamber of Commerce)  συμβάλλει ενεργά στην προώθηση πολιτικών υγείας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, φέρνοντας από το 2002 έως και σήμερα -στο πλαίσιο του Healthworld Conference – σε διάλογο, τους εκπροσώπους των φορέων Δημόσιας Διοίκησης και των Επιτελικών Υπηρεσιών Υγείας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Οι βασικοί σκοποί της συνεργασίας του Επιμελητηρίου και του ΚΕΤΕΚΝΥ  είναι :

  • η εκπαίδευση των στελεχών των Εταιρειών-Μελών του Επιμελητηρίου στο Ελληνικό Σύστημα DRG και στις αναθεωρήσεις του
  • η προώθηση του Ελληνικού Συστήματος DRG με όχημα το Healthworld Conference και την ετήσια φιλοξενία του στο FORUM και
  • η εκπόνηση ειδικών εκθέσεων και μελετών για το Ελληνικό Σύστημα DRG

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και η στρατηγική συνέργεια των δύο οργανισμών αναμένεται να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των πληροφοριακών δυνατοτήτων στο ελληνικό σύστημα υγείας και να συνδράμει στην δικαιότερη κατανομή των πεπερασμένων πόρων αλλά και στον εξορθολογισμό και την διαφανή διαχείριση των υπηρεσιών υγείας που πρεσβεύει και εφαρμόζει το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.