METAPHARMA: Μαζί διαμορφώνουμε το Μέλλον της Υγείας

METAPHARMA: Μαζί διαμορφώνουμε το Μέλλον της Υγείας

METAPHARMA: Μαζί διαμορφώνουμε το Μέλλον της Υγείας

Το 13ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management θα διεξαχθεί στις 27-29 Απριλίου 2022

Μετά από δύο χρόνια πρωτόγνωρων προκλήσεων, αλλά και αλλεπάλληλων εξελίξεων στον χώρο της Υγείας, τα στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς θα συγκεντρωθούν και πάλι στον κορυφαίο εκπαιδευτικό θεσμό του κλάδου, για να σχεδιάσουν μαζί με όλους τους θεσμικούς φορείς, την «επόμενη ημέρα» μετά την πανδημία. Το 13ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management με τίτλο «METAPHARMA: Μαζί διαμορφώνουμε το Μέλλον της Υγείας» θα διεξαχθεί στις 27-29 Απριλίου 2022 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, υπό την Προεδρεία των κ. Γιώργου Τουσίμη, Γενικού Διευθυντή της Amgen για την Ελλάδα και την Κύπρο και Αντιπρόεδρο του PIF και κ. Δημήτρη Μωραΐτη, Γενικού Διευθυντή της ΒΙΑΝ Α.Ε., του Ομίλου Γιαννακόπουλου και Πρόεδρο του ΕΦΕΧ.

Εστιάζοντας στον ανθρώπινο παράγοντα, στόχος του Συνεδρίου είναι να δείξει στους επαγγελματίες του φαρμακευτικού κλάδου, τους ασθενείς και τους εκπροσώπους των Αρχών Υγείας, τον δρόμο για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων, μέσα από τη συνεργασία και τη βέλτιστη αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας που απέκτησαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Με άκρως επίκαιρη ατζέντα και κορυφαίους εισηγητές, το επιστημονικό πρόγραμμα θα απαντήσει σε καίρια ζητήματα αναφορικά με τον ρόλο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στη «ΜΕΤΑ-την πανδημία» εποχή. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί μία σημαντική έρευνα για την εικόνα που έχουν σήμερα οι πολίτες για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και το Σύστημα Υγείας, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα προταθούν τρόποι με τους οποίους η Φαρμακοβιομηχανία μπορεί να «ΜΕΤΑ-εξελίξει» την εικόνα της απέναντι στον πολίτη. Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί το μακροπεριβάλλον της Υγείας μετά την πανδημία και οι προβλέψεις για την αλλαγή του ταξιδιού του ασθενούς.

Επιπλέον, σε ένα δυναμικό στρογγυλό τραπέζι θα συζητηθεί η ανάπτυξη και εφαρμογή της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση και τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και η σημερινή κατάσταση στον τομέα των επενδύσεων στη φαρμακευτική καινοτομία.

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει επίσης τις προβλέψεις ειδικών επιστημόνων για το μέλλον της αγοράς των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), καθώς και την παρουσίαση των σύγχρονων επιχειρησιακών μοντέλων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που διανύουμε. Όσον αφορά στο τελευταίο θέμα, ένα στρογγυλό τραπέζι θα είναι αφιερωμένο στην επίπτωση της πανδημίας στα στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς σε προσωπικό και εργασιακό επίπεδο, αναλύοντας παράλληλα, τις νέες γνώσεις και δεξιότητες επικοινωνίας που καλούνται σήμερα να έχουν, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Όπως πάντα, την ολοκλήρωση του επιστημονικού προγράμματος θα ακολουθήσει η τελετή απονομής των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ., του καταξιωμένου θεσμού επιβράβευσης των πιο δημιουργικών και καινοτόμων προγραμμάτων επικοινωνίας φαρμακευτικών σκευασμάτων και προϊόντων αυτο-φροντίδας, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, αλλά και της κοινωνικής συνεισφοράς του φαρμακευτικού κλάδου. Δικαίωμα συμμετοχής στα Αριστεία Ε.Ε.Φα.Μ. 2022 έχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες που υλοποιήσαν προγράμματα και εκστρατείες επικοινωνίας και marketing κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00. Σημειώνεται ότι κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες (με δυνατότητα πολλαπλής συμμετοχής). 

  • Καλύτερη Καμπάνια Νέου Προϊόντος
  • Καλύτερη Καμπάνια Ώριμου Προϊόντος ή Ομάδας Προϊόντων
  • Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
  • Καλύτερη Καμπάνια Προϊόντων Αυτό-φροντίδας
  • Καλύτερο Πρόγραμμα Ψηφιακής Επικοινωνίας
  • Καλύτερο Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών & Ευαισθητοποίησης Κοινού
  • Καλύτερη Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φα.Μ., κα Ντανιέλα Μάλο, δήλωσε: «Το Συνέδριο Φαρμακευτικού Management ξεχωρίζει από άλλες εκπαιδευτικές διοργανώσεις του χώρου μας, διότι προετοιμάζεται από τους ίδιους τους ανθρώπους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και απευθύνεται πρωτίστως σε αυτούς, με σκοπό

να απαντά στα πιο επίκαιρα εθνικά και παγκόσμια ζητήματα που τους απασχολούν. Έχοντας εμπιστοσύνη στο έργο της Οργανωτικής Επιτροπής, δεν έχω αμφιβολία πως το 13ο Συνέδριο θα αποτελέσει και φέτος το εκπαιδευτικό ορόσημο της διετίας για κάθε επαγγελματία του χώρου».

Η Οργανωτική Επιτροπή του 13ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management:

Πρόεδροι:

Γιώργος Τουσίμης, Γενικός Διευθυντής Amgen Hellas & Cyprus, Αντιπρόεδρος PIF

Δημήτρης Μωραΐτης Γενικός Διευθυντής ΒΙΑΝ Α.Ε. Ομίλου Γιαννακόπουλου, Πρόεδρος ΕΦΕΧ

Επικεφαλής και Συντονιστής Oργανωτικής Επιτροπής:

Κωνσταντίνος Ψυχούλης, Μέλος E.E.Φα.M.,  Corporate Communication Manager, Aenorasis


Eπικεφαλής Ομάδας Αριστείων:

Παναγιώτης Κοσμαράς Γενικός Γραμματέας E.E.Φα.M., Product Manager, AMGEN HELLAS

Eπικεφαλής Ομάδας Επικοινωνίας:

Παναγιώτης Μπατζιόλας Αντιπρόεδρος E.E.Φα.M., Commercial Team Leader Cardiometabolic, Novartis

Eπικεφαλής Ομάδας Θεματολογίας:

Παύλος Νικολάου Μέλος E.E.Φα.M., Operational Excellence Manager, Genesis Pharma

Eπικεφαλής Ομάδας Οργανωτικών & Οικονομικών:

Νεκτάριος Μανάτος Ταμίας E.E.Φα.M., Managing Director, DNM Health Consultants