Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ανοικτής συζήτησης με θέμα την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας με τίτλο «European Pharmaceutical Strategy at a crossroads: Independence versus market consolidation?» Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων εκπροσωπώντας την Medicines for Europe με την ιδιότητα του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου του συνδέσμου στις Βρυξέλλες τόνισε: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της νέας φαρμακευτικής νομοθεσίας. Μόνο με την ενίσχυση των επενδύσεων θα παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, διασφαλίζοντας την κάλυψη των ασθενών και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρμακα». Στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τον ευρωβουλευτή κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο και την Medicines for Europe, τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο γενοσήμων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ασθενών καθώς και εκπρόσωποι φορέων του φαρμακευτικού κλάδου της Ε.Ε. Το πλαίσιο της συζήτησης αφορούσε τη νέα φαρμακευτική νομοθεσία που αναμένεται να συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στην υγειονομική περίθαλψη, στην προώθηση των επενδύσεων, στη διασφάλιση της επάρκειας στα αναγκαία φάρμακα και την έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των Ευρωπαίων ασθενών σε αυτά. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στη σημασία της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας γενόσημων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη των Ευρωπαίων ασθενών, η οποία παρέχει το μεγαλύτερο μερίδιο φαρμάκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εταιρίες μέλη της Medicines for Europe διανέμουν σχεδόν το 70% όλων των φαρμάκων στην ΕΕ καλύπτοντας το 80% των θεραπειών. Επεσήμανε και τη σημαντική συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρώπη, όπου 45 από τα συνολικά 400 εργοστάσια της Ε.Ε βρίσκονται στην Ελλάδα συμβάλλοντας σημαντικά στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία. Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής κ. Κυμπουρόπουλος ανέφερε ότι «ως ασθενής με σπάνια νόσο, γιατρός και πολιτικός, αυτή η αναθεώρηση είναι υψίστης σημασίας για μένα. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, μας δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την πρώτη μεγάλη αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας από το 2004, η οποία θα προσαρμόσει τη νομοθεσία στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις». Ο ίδιος προσέθεσε πως «στον απόηχο της πανδημίας Covid-19 και του «State of Health in the EU», πρέπει να έχουμε ένα ασφαλές και ανθεκτικό σύστημα υγείας για τους ευρωπαίους πολίτες μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη φαρμάκων και πρώτων υλών και να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιτύχουμε, πως η αναθεώρηση θα βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και ταυτόχρονα της επιτάχυνσης της ίσης πρόσβασης στα φάρμακα σε όλη την Ε.Ε». Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς στην γραπτή του τοποθέτηση για την εκδήλωση δήλωσε: «Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί μοναδική ευκαιρία και είναι ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς και για την ενίσχυση και ανάπτυξη ενός από τους βασικούς βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ. Στον πυρήνα της νέας πρότασης είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε οικονομικά προσιτά και καινοτόμα φάρμακα σε ολόκληρη την ΕΕ και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας για επενδύσεις». Κοινό μήνυμα των συμμετεχόντων στη συζήτηση ήταν η ανάγκη περαιτέρω ενθάρρυνσης των επενδύσεων της φαρμακοβιομηχανίας ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια των φαρμάκων, η ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και η έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα. Στο πλαίσιο αυτό η διαμόρφωση ενός ευέλικτου ρυθμιστικού συστήματος το οποίο διευκολύνει την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε κάθε αναγκαίο φάρμακο αποτελεί προτεραιότητα για τη φαρμακοβιομηχανία.

Μέσω επενδύσεων η αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων και η κάλυψη των Ευρωπαίων ασθενών

Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ανοικτής συζήτησης με θέμα την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας με τίτλο «European Pharmaceutical Strategy at a crossroads: Independence versus market consolidation

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων εκπροσωπώντας την Medicines for Europe με την ιδιότητα του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου του συνδέσμου στις Βρυξέλλες τόνισε:  «Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της νέας φαρμακευτικής νομοθεσίας. Μόνο με την ενίσχυση των επενδύσεων θα παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, διασφαλίζοντας την κάλυψη των ασθενών και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρμακα».

Στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τον ευρωβουλευτή κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο και την Medicines for Europe, τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο γενοσήμων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ασθενών καθώς και εκπρόσωποι φορέων του φαρμακευτικού κλάδου της Ε.Ε.  

Το πλαίσιο της συζήτησης αφορούσε τη νέα φαρμακευτική νομοθεσία που αναμένεται να συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στην υγειονομική περίθαλψη, στην προώθηση των επενδύσεων, στη διασφάλιση της επάρκειας στα αναγκαία φάρμακα και την έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των Ευρωπαίων ασθενών σε αυτά.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στη σημασία της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας γενόσημων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη των Ευρωπαίων ασθενών, η οποία παρέχει το μεγαλύτερο μερίδιο φαρμάκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εταιρίες μέλη της Medicines for Europe διανέμουν σχεδόν το 70% όλων των φαρμάκων στην ΕΕ καλύπτοντας το 80% των θεραπειών. Επεσήμανε και τη σημαντική συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρώπη, όπου 45 από τα συνολικά 400 εργοστάσια της Ε.Ε βρίσκονται στην Ελλάδα συμβάλλοντας σημαντικά στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία.  

Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής κ. Κυμπουρόπουλος ανέφερε ότι «ως ασθενής με σπάνια νόσο, γιατρός και πολιτικός, αυτή η αναθεώρηση είναι υψίστης σημασίας για μένα. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, μας δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την πρώτη μεγάλη αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας από το 2004, η οποία θα προσαρμόσει τη νομοθεσία στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις». Ο ίδιος προσέθεσε πως «στον απόηχο της πανδημίας Covid-19 και του «State of Health in the EU», πρέπει να έχουμε ένα ασφαλές και ανθεκτικό σύστημα υγείας για τους ευρωπαίους πολίτες μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη φαρμάκων και πρώτων υλών και να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιτύχουμε, πως η αναθεώρηση θα βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και ταυτόχρονα της επιτάχυνσης της ίσης πρόσβασης στα φάρμακα σε όλη την Ε.Ε».

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς στην γραπτή του τοποθέτηση για την εκδήλωση δήλωσε: «Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί μοναδική ευκαιρία και είναι ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς και για την ενίσχυση και ανάπτυξη ενός από τους βασικούς βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ. Στον πυρήνα της νέας πρότασης είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε οικονομικά προσιτά και καινοτόμα φάρμακα σε ολόκληρη την ΕΕ και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας για επενδύσεις».

Κοινό μήνυμα των συμμετεχόντων στη συζήτηση ήταν η ανάγκη περαιτέρω ενθάρρυνσης των επενδύσεων της φαρμακοβιομηχανίας ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια των φαρμάκων, η ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και η έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα.  Στο πλαίσιο αυτό η διαμόρφωση ενός ευέλικτου ρυθμιστικού συστήματος το οποίο διευκολύνει την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε κάθε αναγκαίο φάρμακο αποτελεί προτεραιότητα για τη φαρμακοβιομηχανία.

Μέσω επενδύσεων η αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων και η κάλυψη των Ευρωπαίων ασθενών

Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ανοικτής συζήτησης με θέμα την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας με τίτλο «European Pharmaceutical Strategy at a crossroads: Independence versus market consolidation

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων εκπροσωπώντας την Medicines for Europe με την ιδιότητα του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου του συνδέσμου στις Βρυξέλλες τόνισε:  «Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της νέας φαρμακευτικής νομοθεσίας. Μόνο με την ενίσχυση των επενδύσεων θα παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, διασφαλίζοντας την κάλυψη των ασθενών και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρμακα».

Στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από τον ευρωβουλευτή κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο και την Medicines for Europe, τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο γενοσήμων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ασθενών καθώς και εκπρόσωποι φορέων του φαρμακευτικού κλάδου της Ε.Ε.  

Το πλαίσιο της συζήτησης αφορούσε τη νέα φαρμακευτική νομοθεσία που αναμένεται να συμβάλει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στην υγειονομική περίθαλψη, στην προώθηση των επενδύσεων, στη διασφάλιση της επάρκειας στα αναγκαία φάρμακα και την έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των Ευρωπαίων ασθενών σε αυτά.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Τρύφων αναφέρθηκε στη σημασία της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας γενόσημων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη των Ευρωπαίων ασθενών, η οποία παρέχει το μεγαλύτερο μερίδιο φαρμάκων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι εταιρίες μέλη της Medicines for Europe διανέμουν σχεδόν το 70% όλων των φαρμάκων στην ΕΕ καλύπτοντας το 80% των θεραπειών. Επεσήμανε και τη σημαντική συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρώπη, όπου 45 από τα συνολικά 400 εργοστάσια της Ε.Ε βρίσκονται στην Ελλάδα συμβάλλοντας σημαντικά στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία.  

Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής κ. Κυμπουρόπουλος ανέφερε ότι «ως ασθενής με σπάνια νόσο, γιατρός και πολιτικός, αυτή η αναθεώρηση είναι υψίστης σημασίας για μένα. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, μας δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την πρώτη μεγάλη αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας από το 2004, η οποία θα προσαρμόσει τη νομοθεσία στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις». Ο ίδιος προσέθεσε πως «στον απόηχο της πανδημίας Covid-19 και του «State of Health in the EU», πρέπει να έχουμε ένα ασφαλές και ανθεκτικό σύστημα υγείας για τους ευρωπαίους πολίτες μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη φαρμάκων και πρώτων υλών και να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της ΕΕ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιτύχουμε, πως η αναθεώρηση θα βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και ταυτόχρονα της επιτάχυνσης της ίσης πρόσβασης στα φάρμακα σε όλη την Ε.Ε».

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς στην γραπτή του τοποθέτηση για την εκδήλωση δήλωσε: «Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί μοναδική ευκαιρία και είναι ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς και για την ενίσχυση και ανάπτυξη ενός από τους βασικούς βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ. Στον πυρήνα της νέας πρότασης είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε οικονομικά προσιτά και καινοτόμα φάρμακα σε ολόκληρη την ΕΕ και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας για επενδύσεις».

Κοινό μήνυμα των συμμετεχόντων στη συζήτηση ήταν η ανάγκη περαιτέρω ενθάρρυνσης των επενδύσεων της φαρμακοβιομηχανίας ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια των φαρμάκων, η ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και η έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικώς προσιτά φάρμακα.  Στο πλαίσιο αυτό η διαμόρφωση ενός ευέλικτου ρυθμιστικού συστήματος το οποίο διευκολύνει την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε κάθε αναγκαίο φάρμακο αποτελεί προτεραιότητα για τη φαρμακοβιομηχανία.