Ληξιπρόθεσμες οφειλές και ατιμολόγητες προμήθειες των Δημοσίων Νοσοκομείων: Δύο ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης εντός του 2023

Ληξιπρόθεσμες οφειλές και ατιμολόγητες προμήθειες των Δημοσίων Νοσοκομείων: Δύο ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης εντός του 2023

Ληξιπρόθεσμες οφειλές και ατιμολόγητες προμήθειες των Δημοσίων Νοσοκομείων: Δύο ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης εντός του 2023

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.) επισημαίνει για άλλη μια φορά δυο πολύ σημαντικά ζητήματα που δυσχεραίνουν τα χρηματοοικονομικά του κλάδου και αφορούν στον τρόπο εξόφλησης των προμηθευτών ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Ι/Π). Οι νοσοκομειακές οφειλές και τα ατιμολόγητα υλικά αποτελούν συνεχώς διογκούμενα προβλήματα και χρόνιες παθογένειες – περίπου 20ετίας για τις νοσοκομειακές οφειλές και 10ετίας για τις ατιμολόγητες προμήθειες – που δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει και πολύ, παρά τις συζητήσεις και προσπάθειες που έχουν γίνει από τις εκάστοτε ηγεσίες του υπουργείου Υγείας.

             Πιο συγκεκριμένα:

Τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνεχίζουν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους πολύ πέραν του υπό του Νόμου σαφώς προσδιορισμένου ορίου, των 60 ημερών, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος του χρόνου εξόφλησης των Νοσοκομείων του ΕΣΥ να ανέρχεται στους 10 μήνες, με ορισμένες περιπτώσεις που φτάνουν και ίσως ξεπερνούν το 1 έτος. 

Πλέον αυτών, τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, εξοφλούν τους προμηθευτές Ι/Π με τεράστιες καθυστερήσεις, που φτάνουν και τα 2 χρόνια.

Παράλληλα, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και ένα άλλο μείζον ζήτημα, αυτό των «ατιμολόγητων υλικών». Πρόκειται για ιατρικά υλικά που παραδίδονται από τους προμηθευτές προς τα νοσοκομεία – με απαίτηση και κύρια ευθύνη των νοσοκομείων – με τη διαδικασία του επείγοντος, χωρίς να έχει προϋπάρξει, κατά τα οριζόμενα από τον Νόμο η αντίστοιχη πίστωση και, μέχρι να προσδιοριστεί αυτή, δεν μπορεί να υπάρξει τιμολόγηση. Η πρακτική αυτή έχει δημιουργήσει ένα «κρυφό χρέος» της τάξης των 75 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έρχεται να προστεθεί στις προαναφερθείσες καθυστερήσεις πληρωμών.

Σημειώνουμε ότι παρά τις αντιξοότητες, οι επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου συνεχίζουν να στηρίζουν τις νοσοκομειακές ανάγκες σε ιατρικά υλικά προς όφελος των νοσηλευoμένων.

Για την εύρυθμη λειτουργία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του Iατροτεχνολογικού κλάδου, τα αιτήματα του ΣΕΙΒ για το 2023, εστιάζουν σε:

  1. Οριστική επίλυση του προβλήματος των ατιμολόγητων υλικών
  2. Βελτίωση των ρυθμών εξόφλησης των νοσοκομειακών οφειλών
  3. Εξορθολογισμό των επιστροφών προς ΕΟΠΥΥ (μέσω clawback & rebate), αν όχι κατάργησή τους

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των ανωτέρω, αποτελεί η ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού για δαπάνες ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ο ΣΕΙΒ θα συνεχίσει να επιζητά και να διατηρεί έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας των εκπροσώπων του με την ηγεσία του Υπουργείου, με στόχο την διαρκή ενημέρωση για την ταχύτερη επίλυση των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο.