Κ. Γούλα: Οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα Special Olympics Hellas σπάνε τα όρια

Κ. Γούλα: Οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα Special Olympics Hellas σπάνε τα όρια

Κ. Γούλα: Οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα Special Olympics Hellas σπάνε τα όρια και εμείς συνεχίζουμε να σπάμε τους αποκλεισμούς και να εξαλείφουμε τις διακρίσεις

Τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κα Καλυψώ Γούλα, συμμετείχε στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου προγράμματος των Special Olympics Hellas, με θέμα «Οι αθλήτριες των Special Olympics Hellas σπάνε τα όρια», το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών με νοητική αναπηρία και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους μέσω του αθλητισμού.

Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, στο πλαίσιο της  προσπάθειας για μια κοινωνία ουσιαστικής ισότητας, απαλλαγμένη από στερεότυπα και διακρίσεις, το οποίο προβλέπει διακριτό «Άξονα Προτεραιότητας 4: Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές» με ειδικό Στόχο 4.3: Βελτίωση θέσης γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα Special Olympics αποτελούν ένα κίνημα που γιορτάζει τις ικανότητες και τα ταλέντα των ατόμων με νοητική αναπηρία και αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής τους ένταξης. Ένταξη σημαίνει ότι ο καθένας και η καθεμία έχει δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Σημαίνει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εκτίμησης, σεβασμού και ουσιαστικής ορατότητας.

Η κα Γούλα τόνισε τα εξής: «H εξάλειψη των ανισοτήτων, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική υστέρηση είναι ένα σημαντικό ζήτημα που απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση και ο αθλητισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των παραπάνω. Δουλεύουμε λοιπόν όλοι και όλες μαζί με στόχο μια κοινωνία με μεγαλύτερη συμπερίληψη και αποδοχή και το παράδειγμα μας το δίνουν οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα Special Olympics Hellas που σπάνε τα όρια και εμείς συνεχίζουμε να σπάμε τους αποκλεισμούς και να εξαλείφουμε τις διακρίσεις».