Κέντρα Ημέρας για όλους από το «Θάλπος-Ψυχική Υγεία»

Κέντρα Ημέρας για όλους από το «Θάλπος-Ψυχική Υγεία»

Κέντρα Ημέρας για όλους από το «Θάλπος-Ψυχική Υγεία»

Κέντρα ημέρας και Κινητή Μονάδα στην Αττική και την Μεσσηνία για παιδιά και εφήβους, ενήλικες, εργαζόμενους, αλλά και την οικογένεια αναπτύσσει ο  φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία».

Από τα νέα κέντρα ημέρας και την Κινητή Μονάδα  θα επωφεληθούν όλες οι πληθυσμιακές μονάδες, αφού ανάμεσα στις υπηρεσίες που θα παρέχουν, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:

  • Ψυχιατρική υποστήριξη
  • Ψυχολογική υποστήριξη (ατομική/ομαδική)
  • Συμβουλευτική (ατομική/ομαδική)
  • Κοινωνικοπρονοιακή υποστήριξη
  • Ημερήσια φροντίδα
  • Δράσεις ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης/ ένταξης
  • Κατ’ οίκον και απομακρυσμένη υποστήριξη
  • Δράσεις αγωγής της κοινότητας
  • Εκπαιδεύσεις επαγγελματιών
  • Δράσεις έρευνας & Ανάπτυξης

Πως θα λειτουργούν

Οι ωφελούμενοι εντάσσονται στα Κέντρα Ημέρας κατόπιν α)

αυτοαναφοράς, β) παραπομπής από τις υπηρεσίες ενημέρωσης και

υποστήριξης του Κέντρου Ημέρας και γ) παραπομπής από εξωτερικούς

φορείς (μονάδες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης,

υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες Ο.Τ.Α., οργανισμούς αλληλεγγύης,

ιδιώτες ιατρούς κ.λπ.). Επιπλέον, τα Κέντρα Ημέρας διασυνδέουν και

παραπέμπουν σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας & πρωτοβάθμιας φροντίδας

υγείας (Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου),

προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του

ωφελούμενων.

Κάθε Κέντρο Ημέρας  διαθέτει θεραπευτική ομάδα, η οποία στελεχώνεται από διάφορες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας. Μετά την πρώτη επαφή του ωφελούμενου με το Κέντρο Ημέρας η θεραπευτική ομάδα αξιολογεί το σύνολο των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του και σχεδιάζει τη θεραπευτική παρέμβαση σε συνεργασία με τον ωφελούμενο ή/ και το υποστηρικτικό του πλαίσιο.

Η λειτουργία των Κέντρων Ημέρας είναι όσο το δυνατόν προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες της καθημερινότητας, ενώ καλύπτουν ένα διευρυμένο ωράριο, προκειμένου να διευκολύνονται οι ωφελούμενοί τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας «Θάλπος- Ψυχική Υγεία» δημιουργεί Κέντρο Ημέρας στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους 10-22 ετών με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Επίσης, αναπτύσσει ένα Κέντρο Ημέρας για την στήριξη της οικογένειας, που αποτελεί το σημαντικότερο σύστημα στη ζωή του ατόμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών και αφορά παιδιά έως 12 ετών, εφήβους 13- 18 ετών, νεαρούς ενήλικες 19 – 22, αλλά και γονείς ή φροντιστές που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή διαταραχές οι ίδιοι ή τα παιδιά τους.

Προχωρά, ακόμη, στην δημιουργία Κέντρου Ημέρας ενηλίκων και Κινητής Μονάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής,   στοχεύοντας στην παροχή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας των ανθρώπων όσο το δυνατόν, πιο κοντά στο τόπο κατοικίας τους και όταν κρίνεται αναγκαίο μεταβαίνει στο σπίτι τους ή στο χώρο εργασίας τους, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο την αυτονομία και την ταυτότητας τους.  Η ίδια η ομάδα κινείται προς το άτομα και όχι το άτομο προς αυτήν. Επιπλέον, η Κινητή Μονάδα καταρτίζει και εφαρμόζει εβδομαδιαίο πρόγραμμα επισκέψεων σε κοινότητες και δήμους της περιοχής παρέμβασης.

Το «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» αναπτύσσει Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη των εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών και ειδικότερα στο Δήμο Αθηναίων και δημοτικές ενότητες αυτού, καθώς με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικο- οικονομικές συνθήκες, το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα οργάνωσης του ατόμου και ειδικά για την ψυχική υγεία του.

Επιπλέον, πρόκειται να αναπτύξει 3 Στεγαστικές Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας για ενήλικες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή  άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ψυχοκοινωνική τους επανένταξη. Με αυτό τον τρόπο θα παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,  φροντίδα αναγκών καθημερινής διαβίωσης, ψυχολογική υποστήριξη των ίδιων και των  οικογενειών τους, ατομικά και ομαδικά, εκπαίδευση σε δεξιότητες και πολλά ακόμη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Κέντρα Ημέρας αλλά και συνολικά για τις δράσεις του «Θάλπος – Ψυχική Υγεία» μπορείτε να επισκεφθείτε το: https://thalpos.org.gr , αλλά και να ακολουθήσετε στα social media (Facebook & Instagram) @ThalposMentalHealth.