H MSD στηρίζει την πρωτοβουλία “ERMES”

H MSD στηρίζει την πρωτοβουλία “ERMES”

H MSD στηρίζει την πρωτοβουλία “ERMES”

Οι επαγγελματίες υγείας που θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να εγγραφούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021

Tην πρωτοβουλία “ERMES”, μία δωρεάν ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα για επαγγελματίες Υγείας στα Οικονομικά, στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και στην Πολιτική της Υγείας, στηρίζει η MSD.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα “ERMES” έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ υπό την επιστημονική ευθύνη της κυρίας Δάφνης Καϊτελίδου, Kαθηγήτριας ΕΚΠΑ και Πρόεδρου του  ΟΔΙΠΥ (Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας),   και του Δρ. Αθανάσιου Σκουτέλη, τ. καθηγητή Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντή Β’ Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής  Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ ως Επιστημονικού Συν-υπεύθυνου του Προγράμματος.  

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θεματικές ενότητες όπως οι Βασικές Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Στρατηγικού Σχεδιασμού, η Οικονομική Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας, η Επιδημιολογία, αλλά και η Μεθοδολογία της Έρευνας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας, με την παροχή γνώσεων σε ζητήματα πέρα από την καθημερινή κλινική πρακτική, προκειμένου να διαμορφωθούν ικανά και σύγχρονα διοικητικά στελέχη για το σύστημα υγείας της χώρας μας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υλικό με συνολική διάρκεια έξι (6) εβδομάδων δωρεάν, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωσή του θα πιστοποιείται με διαδικτυακή εξέταση επί θεμάτων πολλαπλών επιλογών και θα οδηγεί στην χορήγηση Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης και 48 μορίων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου http://ermes.devweb.gr/login/signup.php μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στον πρώτο κύκλο σπουδών του προγράμματος “ERMES”, που ξεκινάει τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.  

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επαγγελματίες υγείας θα έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τον σχεδιασμό των μελετών και να αναγνωρίζουν τις τάσεις και τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διάφορα συστήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού υγειονομικού τομέα.  Έχοντας γνώση της αξίας του στρατηγικού σχεδιασμού και των βασικών μηχανισμών χρηματοδότησης του τομέα της υγείας και του φαρμάκου, θα είναι σε θέση να αξιολογούν τις υπηρεσίες υγείας με διεθνείς δείκτες. Επίσης, η κατανόηση των μελετών οικονομικής αξιολόγησης και των οικονομικών της υγείας θα ενισχύσει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την κατανομή των πόρων.

Tο πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από τις φαρμακευτικές εταιρείες MSD και LEO Pharma.

Η κυρία Agata Jakoncic, Managing Director της MSD Ελλάδος, Μάλτας και Κύπρου, έχει δηλώσει σχετικά «νιώθω μεγάλη χαρά για αυτή την τόσο σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε ένα εύρος επαγγελματιών υγείας. Με αυτόν τον τρόπο οι επαγγελματίες υγείας θα αποκτήσουν πρόσβαση στα κατάλληλα γνωστικά εφόδια για την κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος υγείας, τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να οραματιστούν το καινοτόμο και ανθεκτικό σύστημα του μέλλοντος.  Η MSD είναι συνοδοιπόρος και στέκεται δίπλα σε δράσεις που προωθούν την επιστημονική γνώση και την καινοτομία για όφελος των ασθενών».

Η MSD στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την καινοτομία, τόσο μέσα από το χαρτοφυλάκιο των θεραπειών, των εμβολίων, και του ερευνητικού  προγράμματός της για την COVID -19 μέσω της νέας αντιικής θεραπείας όσο και μέσα από δράσεις που δίνουν λύσεις για την διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ασθενοκεντρικού συστήματος υγείας στην Ελλάδα.