Η Sobi® δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση Δραστηριoτήτων και Βιωσιμότητάς της για το 2021

Η Sobi® δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση Δραστηριoτήτων και Βιωσιμότητάς της για το 2021

Η Sobi® δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση Δραστηριoτήτων και Βιωσιμότητάς της για το 2021

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων και Βιωσιμότητας της εταιρείας για το 2021. Η ενοποιημένη έκθεση συνοψίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και στρατηγική, τις οικονομικές επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας στον τομέα της βιωσιμότητας.

«Όταν κάποτε θα εξετάζουμε το παρελθόν, θα αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα περίοδο ως το διάστημα στο οποίο θέσαμε τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη της Sobi. Η σημασία των τεσσάρων πυλώνων στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας – Lead in Haematology (Ηγετική θέση στην Αιματολογία), Grow in Immunology (Ανάπτυξη στην Ανοσολογία), Go global (Παγκόσμια παρουσία) και Capture the value of our pipeline (Αποτύπωση της αξίας των υπό ανάπτυξη προϊόντων μας) – παραμένει στο επίκεντρο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας», δήλωσε ο Guido Oelkers, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Η Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων και Βιωσιμότητας της Sobi για το 2021 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση sobi.com.