Η Siemens Healthineers ανακοινώνει την κυκλοφορία αιματολογικών αναλυτών επόμενης γενιάς

Η Siemens Healthineers ανακοινώνει την κυκλοφορία αιματολογικών αναλυτών επόμενης γενιάς

Η Siemens Healthineers ανακοινώνει την κυκλοφορία αιματολογικών αναλυτών επόμενης γενιάς

Η Siemens Healthineers διαθέτει πλέον προς πώληση δύο νέες λύσεις αιματολογικών αναλυτών για εργαστήρια με μεγάλο αριθμό εξετάσεων γενικής αίματος, τους αναλυτές Atellica HEMA 570 1 και Atellica HEMA 5801. Διαδραματίζοντας εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην περίθαλψη των ασθενών, η γενική εξέταση αίματος (CBC) συγκαταλέγεται στις πιο συχνά εκτελούμενες διαγνωστικές εξετάσεις στο εργαστήριο και συχνά παρέχει τις πρώτες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας ενός ασθενή. Οι γιατροί βασίζονται στο εργαστήριο για την παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων για τις σημαντικές αιματολογικές εξετάσεις. Διαχρονικά, οι αιματολογικές εξετάσεις είναι πολύπλοκες, χρονικά ευαίσθητες και απαιτούν έμπειρο προσωπικό εργαστηρίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πριν από τη γνωστοποίησή τους στους γιατρούς. Η ευρεία χρήση της γενικής εξέτασης αίματος και οι αυξανόμενες ελλείψεις προσωπικού επηρεάζουν την ικανότητα των εργαστηρίων να προβαίνουν γρήγορα σε έλεγχο και εξαγωγή των αποτελεσμάτων των ασθενών. Οι αναλυτές Atellica HEMA 570 και Atellica HEMA 580 αποτελούν μια ολοκληρωμένη αυτοματοποιημένη και έξυπνη λύση για την ταχύτερη εξαγωγή των αποτελεσμάτων και την εξάλειψη των προβλημάτων που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της ροής εργασιών.

«Ακούμε από τα εργαστήρια ότι χρειάζονται ευελιξία, αξιοπιστία και ταχύτητα», δηλώνει η Sharon Bracken, Επικεφαλής του Διαγνωστικού Τομέα της Siemens Healthineers. «Οι αναλυτές Atellica HEMA συνδυάζοντας τις βελτιώσεις στη ροή εργασιών με την αναγνωρισμένη τεχνολογία θα αναβαθμίσουν τη διενέργεια των αιματολογικών εξετάσεων. Προσφέρουμε τις καινοτομίες που χρειάζονται τα εργαστήρια για να δίνουν γρήγορα και ποιοτικά αποτελέσματα στους ασθενείς».

Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων γενικής αίματος CBC στη ρουτίνα ενός Νοσοκομείου ή σε μονάδες εντατικής φροντίδας είναι συνήθως μία ώρα ή λιγότερο. Για επείγοντα δείγματα, ο επιδιωκόμενος χρόνος είναι ιδανικά λιγότερο από 10 λεπτά. Οι αναλυτές Atellica HEMA 570 και Atellica HEMA 580 έχουν παραγωγικότητα έως 120 εξετάσεις την ώρα. Ο εύχρηστος σχεδιασμός τους συντομεύει σημαντικά τη χρονοβόρα διαδικασία καθημερινής συντήρησης2 ενώ υποστηρίζει τη γρήγορη αντικατάσταση αντιδραστηρίων.

Οι πιο ευάλωτοι ασθενείς, όπως οι ογκολογικοί, οι νεφροπαθείς και τα νεογνά, πρέπει να υποβάλλονται σε αιματολογικές εξετάσεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και της προσαρμογής της θεραπείας. Μικρές αποκλίσεις στα αποτελέσματα των ασθενών μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες εάν δεν επισημανθούν ή εάν ερμηνευτούν λανθασμένα. Η τεχνογνωσία των εργαστηρίων στον τομέα της αιματολογίας τείνει να εκλείψει λόγω της συρρίκνωσης του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Οι αναλυτές Atellica HEMA 570 και Atellica HEMA 580 χρησιμοποιούν προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων για να καλύψουν το κενό σε επίπεδο τεχνογνωσίας και να συνδράμουν τα μέλη του προσωπικού ανεξαρτήτως επιπέδου δεξιοτήτων για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Μέσω της δυνατότητας αυτόματης επικύρωσης βάσει κανόνων που διαθέτουν οι αναλυτές, τα φυσιολογικά αποτελέσματα – αυτά που δεν παραβιάζουν προκαθορισμένα κριτήρια – απελευθερώνονται απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα του εργαστηρίου, εξοικονομώντας χρόνο και παρέχοντας ταχύτερα τα αποτελέσματα στους γιατρούς. Τυχόν ανωμαλίες επισημαίνονται με flags και κωδικοποιούνται με βάση τον βαθμό σοβαρότητάς τους ώστε να υποδεικνύεται σαφώς ποια δείγματα ασθενών απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή. Όταν με βάση τα αποτελέσματα απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, όπως αραιώσεις ή στρώση πλακιδίου και μικροσκοπικό έλεγχο, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης τυποποιημένης διαδικασίας καθοδήγησης του χειριστή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό εκτελεί τα μετέπειτα βήματα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του εργαστηρίου.

«Οι αναλυτές Atellica HEMA είναι γρήγοροι, πολύ εύχρηστοι και έξυπνοι αναλυτές», δηλώνει η Dr. Laura Ciardelli, Βιολόγος και Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου, στην πολυκλινική Policlinico San Matteo στην Παβία της Ιταλίας. «Όσον αφορά την κλινική απόδοση, αξιολογήσαμε διάφορους τύπους δειγμάτων, τόσο χαμηλού όσο και υψηλού αριθμού κυττάρων. Για κάθε παράμετρο και κάθε διαφορετικό είδος κατάστασης επιτύχαμε σε όλες τις περιπτώσεις τη βέλτιστη απόδοση, τόσο σε επίπεδο ευαισθησίας όσο και σε επίπεδο επαναληψιμότητας.»

Ο αναλυτής Atellica HEMA 570 προσδιορίζει 43 παραμέτρους κυττάρων. Ο Atellica HEMA 580, προσδιορίζει 12 επιπλέον παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων των δεικτών των δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ) που σχετίζονται με ορισμένους πληθυσμούς ασθενών και μέτρηση των αιμοπεταλίων με οπτική μέθοδο που μειώνει τις αναλυτικές παρεμβολές που απαντώνται σε άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης. Είναι δυνατή η συνδεσιμότητα έως έξι αναλυτών Atellica HEMA 570 και Atellica HEMA 580 προκειμένου να αποτελέσουν μια ενιαία λύση αυτοματοποιημένη, με χαρακτηριστικό τη δυνατότητα εξισορρόπησης του φόρτου εργασίας στους συνδεδεμένους αναλυτές και την εκτέλεση βάσει κανόνων, αντανακλαστικών εξετάσεων μεγιστοποιώντας έτσι την απόδοση και την ταχύτητα του συστήματος.

Για την περαιτέρω απλοποίηση της ροής εργασιών, η ψηφιακή τεχνολογία μορφολογίας κυττάρων πλήρους πεδίου της Scopio Labs μπορεί να συνδυαστεί με τους αναλυτές Atellica HEMA 570 και Atellica HEMA 580, επιτρέποντας στους εργαστηριακούς γιατρούς να εξετάζουν δείγματα κυττάρων του αίματος με ψηφιακές μεθόδους αντί με μικροσκόπιο. Οι απεικονιστικές πλατφόρμες Scopio X100 και Scopio X100HT3 συμπληρώνουν τα συστήματα Siemens Healthineers, προσφέροντας στα εργαστήρια προβολές υψηλής ανάλυσης και πλήρους πεδίου για δείγματα περιφερικού αίματος. Επίσης προσφέρουν μορφολογική ανάλυση βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, με δυνατότητες απομακρυσμένης προβολής μέσω του ασφαλούς δικτύου του νοσοκομείου.