Η Sanofi Ελλάδας στο καινοτόμο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ε.Ε.Φα.Μ. “Leading with or without Authority”

Η Sanofi Ελλάδας στο καινοτόμο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ε.Ε.Φα.Μ. “Leading with or without Authority”

ΗSanofiΕλλάδαςστοκαινοτόμοεκπαιδευτικόσεμινάριοτηςΕ.Ε.Φα.Μ. “Leading with or without Authority”

Η Sanofi Ελλάδας συμμετείχε στο καινοτόμο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Leading with or without Authority” και θέμα τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που διακρίνουν τους ικανούς ηγέτες, το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.). Πιο συγκεκριμένα, η Υβόνη Παπαστελάτου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Sanofi Ελλάδας & Κύπρου και Γενική Διευθύντρια της Επιχειρησιακής Μονάδας Ειδικής Φροντίδας Ελλάδας & Κύπρου, έλαβε μέρος ως συντονίστρια του δεύτερου πάνελ του σεμιναρίου με θέμα “Leading Without Authority”.  

Με τη συμμετοχή της αυτή, η Sanofi συνέβαλε ενεργά στην επίτευξη του στόχου του σεμιναρίου, που ήταν να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες, μέσω παρουσιάσεων, ανοικτής συζήτησης και ανάλυσης case studies, με τα γνωσιακά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εδραιώσουν τη θέση τους ως ηγέτες που μπορούν να εμπνεύσουν και να παρέχουν κίνητρο, να κερδίσουν και να διατηρήσουν το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των συνεργατών και συναδέλφων τους. Επιπλέον, στόχος του σεμιναρίου ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς διαμορφώνονται τα νέα χαρακτηριστικά της ηγεσίας και πώς θα τα καλλιεργήσουν στην περίοδο έντονων αλλαγών που διανύουμε στον φαρμακευτικό κλάδο. Η Υβόνη Παπαστελάτου δήλωσε σχετικά: «Πολλοί άνθρωποι θεωρούν την ηγεσία συνώνυμη με ανώτατα στελέχη, την ίδια στιγμή που βλέπουμε πραγματικούς ηγέτες δίπλα μας χωρίς καμία «επίσημη» εξουσία ή αρμοδιότητα. Η ηγεσία λοιπόν δεν είναι τίτλος, ούτε προνόμιο για τους λίγους. Η ηγεσία είναι δύναμη έμπνευσης και επιρροής που ενδυναμώνει. Και ένας οργανισμός είναι δυνατός όταν αυτή η μορφή ηγεσίας εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα».