Η παραμελημένη τουριστική αγορά των ομογενών...

Η παραμελημένη τουριστική αγορά των ομογενών…

Η παραμελημένη τουριστική αγορά των ομογενών…

Η Ελλάδα ξοδεύει εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για να προσελκύσει αλλοδαπούς τουρίστες και ορθώς.

Επιμένει ωστόσο να αγνοεί μια τεράστιας δυναμικότητας τουριστική αγορά η οποία και προσοδοφόρα είναι αλλά και μεγάλης εθνικής σημασίας… Οι καλύτεροι «τουρίστες» κάθε χρόνο στην Ελλάδα είναι οι Έλληνες του εξωτερικού.

Θέλουν να έρχονται στην πατρίδα όσο πιο συχνά μπορούν. Το έχουν ανάγκη. Η Ελλάδα θα έπρεπε ήδη να έχει υλοποιήσει μια ειδική στοχευμένη καμπάνια για τους Έλληνες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα για διακοπές με: ειδικές πτήσεις, ειδικό γραφείο για πληροφορίες, διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών κλπ.

Η παραμελημένη τουριστική αγορά των ομογενών…

Θέλουν οι Έλληνες του εξωτερικού να έρχονται συχνότερα στην Ελλάδα, να μπορούν να φέρνουν μαζί συγγενείς και φίλους που ζουν μαζί τους.

Οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια (μαζί με τους με συγγενείς κλπ.). Θέλουν να έρθουν τον χειμώνα στην πατρίδα, το καλοκαίρι, το Πάσχα. Θέλουν να στηρίξουν τον εγχώριο ιατρικό τουρισμό.

Αφού δεν τους δώσαμε το δικαίωμα να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους με ευκολία, ας τους δώσουμε την ευκαιρία να επισκεφτούν ευκολότερα τον τόπο τους…