Η αξία της χρήσης των δεδομένων υγείας στην υγεία των ασθενών, την κοινωνία και την οικονομία

Η αξία της χρήσης των δεδομένων υγείας στην υγεία των ασθενών, την κοινωνία και την οικονομία

Η αξία της χρήσης των δεδομένων υγείας στην υγεία των ασθενών, την κοινωνία και την οικονομία

Παραδείγματα της αξίας της χρήσης των δεδομένων υγείας στην υγεία των ασθενών, την κοινωνία και την οικονομία, παρουσίασε ο External Affairs Director της MSD Ελλάδος, Αντώνης Καρόκης, μιλώντας στο ετήσιο Health IT Conference με θέμα «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην εποχή του EHDS», που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2023 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αίθουσα Λεωνίδας Ζέρβας), από την Boussias Events.

Ο κ. Καρόκης συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Αξιοποίηση των Δεδομένων Υγείας: Ευκαιρίες και προκλήσεις», που συντόνισαν οι Κωνσταντίνος Βότης, Ερευνητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Οπτικής Αναλυτικής, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και  Πάνος Σταφυλάς, Επιστημονικός Διευθυντής, HealThink.

«Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή δεδομένων πραγματικού χρόνου (RWD) έχει φέρει επανάσταση στον τομέα της υγείας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή δυνατοτήτων προς όφελος των ασθενών, της κοινωνίας και της οικονομίας. Τα δεδομένα αυτά μετά από κατάλληλη ανάλυση και αξιοποίηση ονομάζονται Real-World Evidence (RWE) και μας δίνουν ήδη σημαντικά παραδείγματα της αξίας τους μέσα από μία πληθώρα εφαρμογών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αντώνης Καρόκης.

Στη συνέχεια ο κ. Καρόκης παρουσίασε παραδείγματα χωρών, όπως η Σουηδία όπου τα δεδομένα των μητρώων ασθενών παρέχουν πληροφορίες για την κλινική πρακτική και την εφαρμογή των κλινικών κατευθυντήριων γραμμών, αλλά και τη Δανία, όπου η συνεχής καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης για τον ιό HPV συνεισφέρει στην παρακολούθηση του στόχου της χώρας να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σύμφωνα με τη παγκόσμια στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Παράλληλα, τα δεδομένα μπορούν να συμβάλλουν στην επικαιροποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης των φαρμάκων και τον σχεδιασμό κλινικών δοκιμών και χρησιμοποιούνται ήδη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για την υποστήριξη ρυθμιστικών αποφάσεων. Αυξανομένη χρήση των δεδομένων καταγράφεται και στην Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (HTA), όπως φάνηκε από στοιχεία 33 χωρών κατά τη δεκαετία 2011-2021. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποκαλύψουν κοινωνικές ανισότητες στον τομέα της υγείας και να παράσχουν πληροφορίες που συμβάλουν στις στοχευμένες παρεμβάσεις μείωσης τους. 

Τέλος, η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει στην εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης των νόσων, στην αξιολόγηση της χρήσης των πόρων και στην ανάγκη σχεδιασμού νέων στρατηγικών διαχείρισης των νόσων για την αποτελεσματική διαχείριση των προϋπολογισμών, όπως φάνηκε σε παραδείγματα της Σουηδίας και του Καναδά.

Για να καρπωθεί και η χώρα μας αυτά τα οφέλη, ο κ. Αντώνης Καρόκης τόνισε ότι «η Ελλάδα χρειάζεται να θέσει άμεσα μία Εθνική Στρατηγική για την καινοτομία και την αξιοποίηση των Δεδομένων Πραγματικού Χρόνου (RWD) στην υγεία, καθώς έχει όλες τις προοπτικές να λειτουργήσει ως Κέντρο Αριστείας».

Και εξήγησε ότι «με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να αναλύει τις ανάγκες της (π.χ. υγειονομικές, ακάλυπτες, επιδημιολογικές, δαπάνες, κ.α.), να προσελκύει επενδύσεις και κλινική έρευνα, να αξιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνει (π.χ. αποζημίωσης, αποτελεσματικότητας, επίδρασης στους ασθενείς) και να συνεργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. H ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής δύναται να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος παραγωγής, ανάλυσης και αξιοποίησης των Real-World Evidence (RWE) με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε μια ανοικτή συνεργασία, ώστε να αξιοποιηθούν οι επιστημονικές δυνατότητες της χώρας και να επέλθουν τα οικονομικά/αναπτυξιακά οφέλη μιας τέτοιας στρατηγικής».