Για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης μαζί με τα άτομα με αναπηρία ο Ι. Βαρδακαστάνης

Για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης μαζί με τα άτομα με αναπηρία ο Ι. Βαρδακαστάνης

Για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης μαζί με τα άτομα με αναπηρία ο Ι. Βαρδακαστάνης

Στη Συνεδρίαση που διοργάνωσε ο CERMI, η Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ισπανίας, σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, μίλησε την Τρίτη 11 Μαΐου ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή πολιτών, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος. Ως μείζων πανευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία, προσφέρει ένα νέο δημόσιο φόρουμ για μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανή συζήτηση με τους πολίτες σχετικά με ορισμένες βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις.

Στη Συνεδρίαση του CERMI, που είχε θέμα: «Ευρώπη: Οικοδομώντας την ένταξη. Η Ευρώπη των ανθρώπων, μια κοινή ελπίδα», εκτός του κ. Βαρδακαστάνη τον λόγο έλαβαν ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου David Sassoli, το μέλος της Κομισιόν María Luisa Cabral, υπεύθυνη για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, ο υφυπουργός Εξωτερικών για θέμματα ΕΕ της Ισπανίας Juan González-Barba Pera, ο πρόεδρος του CERMi Luis Cayo Pérez Bueno, και η διευθύντρια του CERMI Pilar Villarino.

Η ομιλία του κ. Βαρδακαστάνη:

Αγαπητοί αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγαπητέ αξιότιμε πρόεδρε του CERMI, κ. Luis Cayo Pérez,

Διακεκριμένοι επισκέπτες, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.

Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ισπανικό μας μέλος CERMI, και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα, για αυτήν την ευκαιρία να συζητήσουμε τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Αυτή η εκδήλωση αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ισχυρή δέσμευση των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκπροσωπούμε 100 εκατομμύρια πολίτες, το 15% του συνολικού πληθυσμού. Θέλουμε και πρέπει να λαμβάνουμε μέρος στις συζητήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ΕΕ. Ένα μέλλον που πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, όπου υιοθετούνται πολιτικές που δεν αφήνουν κανέναν εκτός, όπου η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία θα βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης που επηρεάζει τη ζωή μας.

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν

Για το σκοπό αυτό, η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι απαραίτητη. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την ουσιαστική ένταξη και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Και θα ήθελα να αναφέρω εν συντομία ορισμένες ενέργειες ώστε αυτό να επιτευχθεί:

Πρώτον, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας στην διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτών που βρήκε πρόσφατα στον αέρα, καθώς και στο βασικό υλικό, επικοινωνίες, εκδηλώσεις και συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ερμηνείας νοηματικής γλώσσας και ευανάγνωστων μορφών.

Δεύτερον, αντιμετωπίζοντας τη συγκεκριμένη κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στα διάφορα θέματα του Συνεδρίου,

Και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρία εκπροσωπούνται αναλογικά σε όλες τις ομάδες πολιτών που θα οργανωθούν καθ ‘όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης, και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους θα λάβουν μέρος στις συζητήσεις της ολομέλειας της Διάσκεψης.

Και συνεχίζει λέγοντας :

Τον τελευταίο χρόνο, λόγω της πανδημίας COVID-19, βιώσαμε το μεγαλύτερο πισωγύρισμα αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματά μας μετά την οικονομική κρίση. Τα άτομα με αναπηρία παραμελήθηκαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η πανδημία αποκάλυψε τις συνέπειες των ετών ανισότητας, διακρίσεων και αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών και των ηλικιωμένων με αναπηρία, και ιδίως εκείνων που ζουν σε ιδρύματα. Εάν η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες για τις πολιτικές για την υγεία, πρέπει να το πράξει με μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι των ατόμων με αναπηρία.

Η προώθηση της ευημερίας όλων των πολιτών της ΕΕ, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων αποτελούν μέρος των στόχων της ΕΕ. Το να σκεφτόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει να σκεφτόμαστε την ένταξη, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τη μη διάκριση. Και παρά τα λάθη, χωρίς την ΕΕ, η κατάστασή μας θα ήταν πολύ χειρότερη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια ευκαιρία να ενισχυθούν αυτές οι αξίες και να τεθούν οι άνθρωποι στο επίκεντρο της δημόσιας πολιτικής της ΕΕ και να μεταρρυθμιστεί η Ένωσή μας για να την καταστήσουμε ισχυρότερη, πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς.

Ποιες οι προκλήσεις

Μία άλλη πρόκληση μπροστά μας θα να είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει να διασφαλιστεί το δικαίωμα ψήφου των ατόμων με αναπηρία σε όλη την ΕΕ, όπως έκανε πρόσφατα η Ισπανία, και να διασφαλιστεί ότι τα θεσμικά της όργανα είναι διαφανή, υπόλογα και πιο κοντά στους πολίτες της. Οι παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η ψηφιοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία ως βασική πτυχή όλων των πρωτοβουλιών τους.

Η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια πιο φιλόδοξη στάση για τη μη διάκριση και τις ίσες ευκαιρίες σε όλες τις πτυχές της ζωής: στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την απασχόληση, την οικονομία, τις μεταφορές και την ελεύθερη κυκλοφορία, στην υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα μέρη της Ευρώπης και παγκοσμίως.

Η νέα Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030

Μετά τη δημοσίευση της νέας Στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, στην οποία η Επιτροπή υποστηρίζει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να μετατρέψουν αυτές τις λέξεις σε πράξεις. Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στη Διάσκεψη θα επηρεάσουν τα άτομα με αναπηρία, και ως εκ τούτου, το καθοδηγητικό σύνθημα του αναπηρικού κινήματος «τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς» πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό του.

Το EDF θα συνεργαστεί με όλα τα μέλη του, για να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις και τα αιτήματα των ατόμων με αναπηρία ακούγονται και συζητούνται στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Θα συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι η ίδια η Διάσκεψη και τα αποτελέσματά της θα οδηγήσει σε πραγματικές βελτιώσεις στην ΕΕ και στην καθημερινή μας ζωή.

Σας ευχαριστώ.