Γερολυμάτος ΙΝTERNATIONAL : Ενέργεια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πράσινης υγείας

Γερολυμάτος ΙΝTERNATIONAL : Ενέργεια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πράσινης υγείας

Γερολυμάτος ΙΝTERNATIONAL : Ενέργεια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πράσινης υγείας

Η εκπαίδευση αποτελεί πυλώνα ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος .

Η εταιρεία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL, στο πλαίσιο στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης υγείας,  υιοθετεί πρακτικές συνεργασίας και υποστήριξης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Σε συνεργασία με την ΜΚΟ WE4all, που ιδρύθηκε το 2018 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι με όραμα να βοηθήσει τη Γη να Θεραπευτεί,  πραγματοποίησε πρόγραμμα εκπαίδευσης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Διονύσου.

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία του Δήμου Διονύσου παρακολουθήσαν μέχρι σήμερα περίπου 200 παιδιά, τα οποία μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης φύτεψαν νεαρά φυτά στις αυλές των σχολείων τους, που θα φροντίζουν καθ’ όλη την σχολική χρονιά.

Η ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΙNTERNATIONAL θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Διονύσου, ένιωσε την ευθύνη να ενημερώσει τους μαθητές για τον σεβασμό που χρειάζεται να δείχνουμε προς το περιβάλλον, για τα προβλήματά που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας και πρακτικές  που μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας για να βοηθήσουμε το περιβάλλον.

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL, πιστεύει πως η έννοια ενός υγιούς πλανήτη είναι ταυτόσημη με τους υγιείς ανθρώπους και θεωρεί αλληλένδετη την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών καταστροφών με την προστασία και τη βελτίωση της υγείας. Για αυτό το λόγο υιοθετεί πράσινες πρακτικές που μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία άμεσα και έμμεσα καθώς και την ευζωία των ατόμων  και των κοινοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στον κύκλο ενεργειών “Gerolymatos Green Academy” το οποίο θα παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, την προτροπή για υιοθέτηση πράσινων πρακτικών ενώ παράλληλα θα βοηθά  και στη διαμόρφωση κώδικα συμπεριφοράς σε θέματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος.