GE HealthCare: Παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων οικονομικών της στόχων

GE HealthCare: Παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων οικονομικών της στόχων

GE HealthCare: Παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων οικονομικών της στόχων στην «Ημέρα του Επενδυτή» εν όψει της προγραμματισμένης απόσχισής της ως ανεξάρτητη εταιρεία

• Ισχυρές προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ως παγκόσμιος ηγέτης στην ιατρική ακριβείας μετά την απόσχιση από τη μητρική General Electric (GE)

• Τομείς αύξησης εσόδων και περιθωρίου κέρδους: καινοτομία, βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών και αυτόνομη ανάπτυξη

• H ολοκλήρωση της απόσχισης αναμένεται μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) στις 3 Ιανουαρίου 2023, ενώ η έναρξη της δημόσιας διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών έχει οριστεί για τις 4 Ιανουαρίου 2023.

Η GE (NYSE:GE) ανακοίνωσε την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Ημέρα του Επενδυτή» (Investor Day) στη Νέα Υόρκη από την GE HealthCare. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου με το πρόγραμμά της να περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της GE και Διευθύνοντα Σύμβουλο της GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της GE HealthCare, Peter Arduini, τον Επικεφαλής Οικονομικό Διευθυντή της GE HealthCare, Helmut Zodl, και άλλα ηγετικά στελέχη της GE HealthCare, τα οποία αναφέρθηκαν στις στρατηγικές προτεραιότητες και το χρηματοδοτικό πλαίσιο πριν από την προγραμματισμένη απόσχιση της GE HealthCare από την GE στις αρχές Ιανουαρίου. Περισσότερα στοιχεία για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GE και Διευθύνων Σύμβουλος της GE Aerospace CEO H. Lawrence Culp, Jr., δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την GE HealthCare, καθώς ο Peter και η ομάδα του παρουσιάζουν το όραμά τους για αυτό τον εξαιρετικό επιχειρηματικό κλάδο. Σε αυτό το νέο κεφάλαιο που ξεκινά, η GE HealthCare, ως ανεξάρτητη εταιρεία, θα έχει ακόμη περισσότερες δυνατότητες να εστιάσει στην αποστολή της, την ιατρική ακριβείας, προάγοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την αύξηση της κερδοφορίας. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για αυτή την ομάδα και πιστεύω ακράδαντα ότι η GE HealthCare θα συνεχίσει να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις για δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως».

ο Διευθύνων Σύμβουλος της GE HealthCare, Peter Arduini, σχολίασε: «Σήμερα θα παρουσιάσουμε τη στρατηγική μας για τη δημιουργία αξίας ως μια πιο ευέλικτη, πιο κερδοφόρα και ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιχείρηση, αξιοποιώντας την περαιτέρω ώθηση που συνεπάγεται η μετάβασή μας σε ανεξάρτητη, ανώνυμη εταιρεία. Στόχος μας είναι να εξελίξουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας ως παγκόσμιος ηγέτης στην  εξατομικευμένη φροντίδα σε όλη τη πορεία των ασθενών, συνεχίζοντας να προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν  τα αποτελέσματα για τους ασθενείς και αυξάνουν την παραγωγικότητα των πελατών μας».

Ηγετικά στελέχη της GE HealthCare ανέλυσαν τις σημαντικές ευκαιρίες που ανοίγονται για την προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας αξίας, ως ανεξάρτητη εταιρεία, εστιασμένη στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, η ομάδα παρουσίασε το τρόπο που θα αξιοποιηθεί το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών κάθε επιχειρηματικού κλάδου με στόχο την υποστήριξη της διαρκούς κερδοφορίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

•        Ανταγωνιστική τοποθέτηση της GE HealthCare σε μια αναπτυσσόμενη αγορά, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται η παροχή εξατομικευμένης φροντίδας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με εδραιωμένη φήμη στην παροχή υπηρεσιών παγκοσμίως

•        Κορυφαίες επιχειρηματικές δραστηριότητες στους κλάδους των απεικονιστικών εξετάσεων, των υπερήχων, των κλινικών συστημάτων παρακολούθησης ασθενών (PCS) και των φαρμακευτικών διαγνωστικών μέσων που παρέχουν μεγάλο εύρος προϊόντων σε όλο το φάσμα της φροντίδας των ασθενών, από τον προληπτικό έως τον διαγνωστικό έλεγχο, τη θεραπεία και την παρακολούθηση

•        Προσήλωση στους στόχους  και ευελιξία ως ανεξάρτητη επιχείρηση που θα καταστήσουν εφικτή την ουσιαστική  ανάπτυξη και την αύξηση των  ελεύθερων ταμειακών ροών*, επιτρέποντας στην επιχείρηση να επανεπενδύει στοχευμένα σε έρευνα και ανάπτυξη

Χρηματοοικονομικό πλαίσιο

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η GE HealthCare παρουσίασε τους μεσοπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς της στόχους:

Οικονομικό μέγεθοςΜεσοπρόθεσμος στόχος
Αύξηση οργανικών εσόδων*Μεσαία μονοψήφια επίπεδα
Περιθώριο προσαρμοσμένου EBIT*Προσεγγίζει το 20%
Free cash flow conversion *85%+

Η παρουσίαση της εκδήλωσης περιλάμβανε την αναμενόμενη αύξηση των οργανικών εσόδων*, το προσαρμοσμένο EBIT* και τις ελεύθερες ταμειακές ροές* της GE HealthCare για το 2022.

Χρηματοοικονομικά μεγέθη (non-GAAP) στο Χρηματοοικονομικό πλαίσιο 

Η GE HealthCare υπολογίζει ορισμένες εκτιμήσεις για  χρηματοοικονομικά μεγέθη όχι κατά τις αρχές των λογιστικών προτύπων GAAP (non-GAAP financial measures) συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των οργανικών εσόδων, του προσαρμοσμένου EBIT, του περιθωρίου προσαρμοσμένου EBIT, των ελεύθερων ταμειακών ροών και της μετατροπής ελεύθερων ταμειακών ροών βάσει εσωτερικών προβλέψεων που παραλείπουν ορισμένα ποσά, τα οποία θα περιλαμβάνονταν σε χρηματοοικονομικά μεγέθη σύμφωνα με τις Λογιστικές Αρχές (GAAP). Η GE HealthCare δεν παρέχει αντιστοιχίσεις αυτών των  χρηματοοικονομικών μεγεθών (non-GAAP) με τις αντίστοιχες παραμέτρους GAAP, δεδομένου ότι δεν είναι σε θέση να προβλέψει, με εύλογη βεβαιότητα και χωρίς να καταβάλει υπέρμετρη προσπάθεια, στοιχεία όπως, μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις επιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με την απόκτηση ή τη διάθεση επιχειρήσεων, το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος των δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης και την αναπροσαρμογή της αξίας στρατηγικών επενδύσεων. Το χρονοδιάγραμμα και τα ποσά αυτών των στοιχείων δεν είναι βέβαια και θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της GE HealthCare.

Προβλέψεις

Το παρόν έγγραφο περιέχει προβλέψεις και εκτιμήσεις οικονομικών μεγεθών, ήτοι δηλώσεις σχετιζόμενες με μελλοντικά συμβάντα που αφορούν εκ φύσεως ζητήματα τα οποία είναι, σε διαφορετικό βαθμό, αβέβαια. Για λεπτομέρειες σχετικά με αβεβαιότητες που δύνανται να διαφοροποιήσουν ουσιωδώς τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα της GE σε σχέση με τις προβλέψεις και εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας της GE όσον αφορά την πραγματοποίηση και την ολοκλήρωση της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων ή άλλων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων αποσχίσεων της GE HealthCare και του χαρτοφυλακίου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της στον τομέα της ενέργειας οι οποίες προβλέπεται να συνδυαστούν ως GE Vernova, και των πωλήσεων συμμετοχών μετοχικού κεφαλαίου των Baker Hughes και AerCap, και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των εν λόγω συναλλαγών, της ικανότητας πλήρωσης των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης, και των αναμενόμενων κερδών, αντιπαροχών και οφελών προς την GE˙ συμπεριλαμβανομένων επίσης των μακροοικονομικών αλλαγών και των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, καθώς και της αστάθειας των αγορών, συμπεριλαμβανομένων των αντικτύπων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, του κινδύνου ύφεσης, του πληθωρισμού, των περιορισμών ή διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας, των αυξανόμενων επιτοκίων, της αξίας των χρεογράφων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών μετοχικού κεφαλαίου της GE στις Baker Hughes και AerCap, και του αναμενόμενου συμμετοχικού δικαιώματος στην GE HealthCare μετά την απόσχισή της), των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων βασικών προϊόντων και των τιμών συναλλάγματος, και του αντικτύπου αυτών των αλλαγών και της αστάθειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της GE, των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των σχεδίων απομόχλευσης και διάθεσης κεφαλαίων της GE, συμπεριλαμβανομένου όσον αφορά ενέργειες για τη μείωση των οφειλών της, των κεφαλαιακών δομών των τριών ανώνυμων εταιρειών που σχεδιάζει να συγκροτήσει η GE από τους επιχειρηματικούς της κλάδους, του χρονοδιαγράμματος και του ποσού των μερισμάτων, των εξαγοραζόμενων μετοχών, των οργανικών επενδύσεων, και άλλων προτεραιοτήτων, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.ge.com/investor-relations/important-forward-looking-statement-information, καθώς και στα έγγραφα που έχει υποβάλει η GE στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Για λεπτομέρειες σχετικά με τις αβεβαιότητες οι οποίες δύνανται να διαφοροποιήσουν ουσιωδώς τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα της GE HealthCare σε σχέση με τα αναμενόμενα στις εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων χρηματοοικονομικών επιδόσεων και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της GE HealthCare, συμπεριλαμβανομένων των μεσοπρόθεσμων στόχων της όσον αφορά την αύξηση των οργανικών εσόδων*, του περιθωρίου προσαρμοσμένου EBIT*, και της μετατροπής ελεύθερων ταμειακών ροών*, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Εντύπου 10 που έχει καταθέσει η GE HealthCare στην SEC και σε οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή τροποποιήσεις προβεί σε έγγραφα τα οποία θα καταθέσει μελλοντικά. Η GE και η GE HealthCare δεν αναλαμβάνουν καμία δέσμευση να ενημερώσουν τις μελλοντοστραφείς δηλώσεις τους.