GE HealthCare: Ολοκληρώνει την απόσχισή της

GE HealthCare: Ολοκληρώνει την απόσχισή της

GE HealthCare: Ολοκληρώνει την απόσχισή της και εισέρχεται στον Nasdaq

Η GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) ανακοίνωσε ότι η προαναγγελθείσα απόσχισή της από την GE (NYSE: GE) έχει ολοκληρωθεί και ότι θα ξεκινήσει να διαπραγματεύεται ως ανεξάρτητη εταιρεία στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο Nasdaq με το σύμβολο “GEHC” με τη σημερινή έναρξη του Χρηματιστηρίου. Η GE HealthCare θα χτυπήσει εξ αποστάσεως το καμπανάκι του Nasdaq από τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ουισκόνσιν (ΗΠΑ), όπου θα είναι παρούσα η ηγετική ομάδα και υπάλληλοι της εταιρείας, τόσο με φυσική όσο και με διαδικτυακή παρουσία.

«Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την GE HealthCare, καθώς καθίσταται ανεξάρτητη εταιρεία και εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο, προωθώντας τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στην Iατρική Aκριβείας», δήλωσε ο Peter Arduini, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GE HealthCare«Βρισκόμαστε ενώπιον ενός πραγματικού μετασχηματισμού της αγοράς, καθώς η ψηφιακή καινοτομία αναδιαμορφώνει την εμπειρία των ασθενών και των παρόχων υγείας με αυξημένες ανάγκες για ακριβέστερη, διασυνδεδεμένη και αποτελεσματική φροντίδα. Όλοι οι συνάδελφοι της GE HealthCare ανά τον κόσμο είναι ενωμένοι στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου η υγειονομική περίθαλψη δεν θα έχει όρια, και προσβλέπουμε στην υλοποίηση των στόχων μας προς όφελος των παρόχων υγείας, των ασθενών και των μετόχων μας τα προσεχή χρόνια.»

Η GE HealthCare ξεκινά τη λειτουργία της έχοντας παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες και απασχολώντας περίπου 51.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ασθενείς ετησίως. Η εταιρεία επενδύει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) κάθε χρόνο και παράγει περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα, με μία εγκατεστημένη βάση που περιλαμβάνει περισσότερα από 4 εκατομμύρια είδη εξοπλισμού στους τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς της – Απεικόνιση, Υπέρηχοι, Λύσεις για τη φροντίδα των ασθενών και Φαρμακευτικά Διαγνωστικά προϊόντα.

Η εταιρεία αναμένει ότι οι αγορές στις οποίες απευθύνεται θα αυξηθούν σε 102 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025, σε σχέση με τα 84 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021. Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει σημαντικές ευκαιρίες για περεταίρω ανάπτυξη της εταιρείας και την υλοποίηση της στρατηγικής της στην Ιατρική Ακριβείας για την ασφαλή και αξιόπιστη ενοποίηση δεδομένων ασθενών από απεικονιστικές, εργαστηριακές, παθολογικές, γονιδιωματικές και άλλες πηγές. Στη συνέχεια, η Ιατρική Ακριβείας συνδυάζει αυτά τα δεδομένα μέσω τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Edison και τις ψηφιακές εφαρμογές της εταιρείας. Η εν λόγω στρατηγική, Ιατρική Ακριβείας, παρέχει πληροφορίες που βοηθούν τους κλινικούς γιατρούς να διαγνώσουν ασθένειες και να καθορίσουν την καταλληλότερη θεραπεία – παρέχοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Η απόσχιση της GE HealthCare από τη GE επιτεύχθηκε με την κατ’ αναλογία διανομή τουλάχιστον του 80,1% των μετοχών της GE HealthCare στους μετόχους της GE. Η GE διατήρησε περίπου το 19,9% των κοινών μετοχών της GE HealthCare.

Τόσο ο Peter Arduini, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GE HealthCare, όσο και ο Helmut Zodl, Οικονομικός Διευθυντής, θα συμμετάσχουν στο 41ο Ετήσιο Συνέδριο Υγείας “J.P. Morgan”, στις 10 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 21:15 ώρα Ελλάδας. Σε αυτόν τον ιστότοπο μπορείτε να ακούσετε τις παρουσιάσεις και τις δηλώσεις τους. Η εταιρεία θα δημοσιεύσει επίσης τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου/του έτους στις 30 Ιανουαρίου 2023 και μπορείτε να παρακολουθήσετε την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα στις 16:00 ώρα Ελλάδας μέσω αυτού του συνδέσμου.

Προβλέψεις

Το παρόν δελτίο περιέχει δηλώσεις για το μέλλον. Αυτές οι δηλώσεις που αφορούν το μέλλον μπορεί να χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες λέξεις και παραλλαγές αυτών, όπως “θα”, “αναμένω”, “μπορεί”, “θα”, “θα μπορούσε”, “σχεδιάζω”, “πιστεύω”, “προβλέπω”, “σκοπεύω”, “εκτιμώ”, “δυνητικά”, “θέση”, “πρόβλεψη”, “στόχος”, “προοπτικές” και άλλες παρόμοιες εκφράσεις. Αυτές οι δηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις σχετικά με την ανάπτυξη και την επέκταση του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας, τις απευθυνόμενες αγορές, τη στρατηγική, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Αυτές οι δηλώσεις για το μέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, πολλές από τις οποίες βρίσκονται εκτός του ελέγχου της εταιρείας. Παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων της εταιρείας από εκείνα που περιγράφονται στις δηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δραστηριοποίηση σε άκρως ανταγωνιστικές αγορές, τις ενέργειες ή τη μη δραστηριοποίηση τρίτων μερών με τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία και τις διάφορες συνεργασίες, αδειοδοτήσεις και άλλες συμπράξεις και συμμαχίες που έχει η εταιρεία με τρίτους, τη ζήτηση για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις λύσεις της Εταιρείας και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση αυτή- τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού της εταιρείας και την ικανότητά της να εξασφαλίζει οικονομικά αποδοτικά τα υλικά που χρειάζεται για τη λειτουργία της επιχείρησής της- τις διαταραχές στις δραστηριότητες της εταιρείας- την παγκόσμια πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της στις δραστηριότητες της εταιρείας, η διατήρηση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας- ο αντίκτυπος πιθανών παραβιάσεων της τεχνολογίας πληροφοριών, της κυβερνοασφάλειας ή της ασφάλειας δεδομένων- η συμμόρφωση με τους διάφορους νομικούς, κανονιστικούς, φορολογικούς και άλλους νόμους στους οποίους υπόκειται η εταιρεία και οι σχετικές αλλαγές, αξιώσεις ή ενέργειες- περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης, την ικανότητα της εταιρείας να ολοκληρώσει επιτυχώς στρατηγικές συναλλαγές- την ικανότητα της εταιρείας να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως ανεξάρτητη, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και να επιτύχει τα οφέλη που αναμένει η εταιρεία από την απόσχιση από την General Electric Company- και την ανάληψη σημαντικού δανεισμού σε σχέση με την απόσχιση και οποιαδήποτε σχετική επίδραση στην επιχείρηση της εταιρείας. Ανατρέξτε, επίσης, στην ενότητα “Παράγοντες κινδύνου” του Εντύπου 10 (Form 10) που έχει καταθέσει η εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, καθώς και σε οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή τροποποιήσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις διαφορές των πραγματικών αποτελεσμάτων της εταιρείας από εκείνα που προβλέπονται σε αυτές τις δηλώσεις της. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιεί ή να αναθεωρεί τις δηλώσεις της, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς.