Ε.Σ.Α.μεΑ.: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τους Μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων, Ναύπλιο 14.11, Άργος 15.11

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ο γ.γ. Β. Κούτσιανος στη Βουλή για το υπαίθριο εμπόριο και τα άτομα με αναπηρία

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ο γ.γ. Β. Κούτσιανος στη Βουλή για το υπαίθριο εμπόριο και τα άτομα με αναπηρία

Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, για το νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου κλπ.»., παρενέβη ο γ.γ. της ΕΣΑμεΑ Βασίλης Κούτσιανος, καταθέτοντας ταυτόχρονα τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας εγγράφως.

Μεταξύ άλλων ο κ. Κούτσιανος τόνισε:

Επί του άρθρου 16:  Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο

1.Από τα κριτήρια χορήγησης άδειας και αντίστοιχης θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο για τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, όπως αναφέρονται στην παρ. 1, έχει καταργηθεί η κατηγορία των ατόμων με αναπηρία και των γονέων και κηδεμόνων των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες,  ενώ σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4497/2017, υπήρχε η δυνατότητα μοριοδότησης της αναπηρίας.   Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στην παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος σχεδίου νόμου, στα  κριτήρια χορήγησης άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης για το υπαίθριο εμπόριο, για τους παραγωγούς πωλητές, για τους επαγγελματίες πωλητές, καθώς και για τους χειροτέχνες -καλλιτέχνες να συμπεριληφθεί στη μοριοδότηση η αναπηρία τόσο των ίδιων των ατόμων, όσο και των γονέων – νόμιμων κηδεμόνων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50%.  

2. Στην περίπτωση της περ. β) της παρ. 2, ζητάμε, οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι δικαιούχοι στο στάσιμο εμπόριο να μην χορηγούνται με κλήρωση, αλλά με μοριοδότηση.

Επί του άρθρου 46: Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών – Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών 

Στη βάση του ίδιου σκεπτικού, το προτεινόμενο σύστημα μοριοδότησης για τα άτομα με αναπηρία και τους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες ανηλίκων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% πρέπει να υιοθετηθεί και για τις περιπτώσεις υποψηφίων για χορήγηση θέσης χειροτέχνη – καλλιτέχνη, με ανάλογη αναθεώρηση των κριτηρίων της παρ. γ) του άρθρου 16 του παρόντος, αναφορικά με τις προβλέψεις των αγορών του άρθρου 46 του σχεδίου νόμου.

Επιπρόσθετα, ζητείται η στήριξη  των ατόμων με αναπηρία που δυσκολεύονται να μετακινηθούν εκτός οικίας, και δημιουργούν χειροτεχνήματα από το σπίτι. Αυτά τα χειροτεχνήματα δεν πρέπει να θεωρούνται κερδοσκοπικό εμπόρευμα και να υποχρεώνονται τα  άτομα με αναπηρία να ανοίξουν βιβλία στη εφορία προκειμένου να  μπορέσουν να τα διαθέσουν σε ένα πανηγύρι του δήμου ή σε μία κυριακάτικη αγορά. Η παραγωγή και η διάθεση αυτών των χειροτεχνημάτων, εκτός του ότι μπορεί να ενισχύσει ελάχιστα το πενιχρό εισόδημα των ατόμων αυτών, συμβάλει και στην κοινωνικοποίησή τους μέσω της δημιουργικής απασχόλησης.

Επί του άρθρου 52:  Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο – Διαδικασία και κριτήρια

Στην παρ. 2 του άρθρου 52, αναφέρεται ότι οι άδειες και οι θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο παραχωρούνται σε επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία, ή γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι σε παραγωγούς οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή γονείς ατόμων με αναπηρία. Ζητείται συμπεριληφθούν οι κατηγορίες ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία και γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία και στους παραγωγούς.