Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αναγκαία η παράταση στις συμβάσεις έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αναγκαία η παράταση στις συμβάσεις έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αναγκαία η παράταση στις συμβάσεις έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

Επιστολή, σχετικά με το πρόβλημα που αφορά στη λήξη των συμβάσεων του  έκτακτου και επικουρικού προσωπικού που στελεχώνει τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας έστειλε η ΕΣΑμεΑ στην υφυπουργό Εργασίας κ. Δ. Μιχαηλίδου, ζητώντας την παρέμβασή της για την επίλυσή του.

Η ΕΣΑμεΑ έχει επισημάνει πολλές φορές τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε ολόκληρη της χώρα, τα οποία επιδεινώνονται εξαιτίας της λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του έκτακτου και επικουρικού προσωπικού που εργάζονται σε αυτά.

Η εξάμηνη παράταση των συμβάσεων έκτακτου προσωπικού, που δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.4892/2022 έως και τις 30.09.2022, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας και πρόληψης από τη διάδοση του covid-19, δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων και η διακοπή της θητείας του έκτακτου προσωπικού, θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση των συγκεκριμένων δομών.

Ως εκ τούτου η ΕΣΑμεΑ ζητά να δοθεί ετήσια παράταση από 01.10.2022 έως 30.09.2023 στις συμβάσεις έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του covid-19, ώστε να συνεχίσουν τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας να παρέχουν με ασφάλεια και επάρκεια τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες τους στα άτομα με βαριές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που περιθάλπονται σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δομών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.