Επίσκεψη φοιτητών του ΕΚΠΑ/MBA στη Boehringer Ingelheim Ελλάς

Επίσκεψη φοιτητών του ΕΚΠΑ/MBA στη Boehringer Ingelheim Ελλάς

Επίσκεψη φοιτητών του ΕΚΠΑ/MBA στη Boehringer Ingelheim Ελλάς

Ζητήματα σχετικά με την καινοτομία, τις κλινικές μελέτες, τη διαφάνεια και την αειφόρο ανάπτυξη, συζήτησε ομάδα φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στην εταιρεία-μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Boehringer Ingelheim Ελλάς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν συνολικά 25 φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΚΠΑ, συνοδευόμενοι από έναν καθηγητή και από δύο εκπροσώπους του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ενώ στις εγκαταστάσεις της Boehringer Ingelheim Ελλάς τους υποδέχθηκε ο Μανώλης Μιτάκης, Διευθυντής επικοινωνίας της εταιρείας.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας του National and Kapodistrian University of Athens MBA και του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, είχε στόχο την ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΚΠΑ στην «πρώτη γραμμή» της αγοράς από την Boehringer Ingelheim Ελλάς για τον τρόπο που δραστηριοποιείται μια κορυφαία καινοτόμος φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλάμβανε την παρουσίαση των προφίλ της μητρικής εταιρείας Boehringer Ingelheim GmbH και της θυγατρικής Boehringer Ingelheim Ελλάς, του ερευνητικού ενδιαφέροντος της εταιρείας, της λειτουργίας του Ιατρικού Τμήματος και της Οικονομικής Διεύθυνσής της, ενώ συζητήθηκαν ο ρόλος της καινοτομίας στη φαρμακοβιομηχανία, με έμφαση στο ανοικτό μοντέλο καινοτομίας της Boehringer Ingelheim, η διεξαγωγή κλινικών μελετών στην Ελλάδα, θέματα διαφάνειας, δεοντολογίας, αειφόρου ανάπτυξης, Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η μάχη κατά των διακρίσεων (Diversity & Inclusion) στις διαδικασίες της Boehringer Ingelheim Ελλάς.

Με αφορμή την ανωτέρω επίσκεψη, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς και Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Μας τιμά ιδιαίτερα η επίσκεψη στην εταιρεία μας 25 φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΕΚΠΑ. Η Boehringer Ingelheim ανήκει στις 100 πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο και είναι χαρά μας να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων ως προς τη γνωριμία τους με τον κόσμο της καινοτομίας στο χώρο του φαρμάκου. Αποτελεί καθήκον μας να συμβάλλουμε στο brain gain, συνδέοντας τον ακαδημαϊκό χώρο με την αγορά και ενδυναμώνοντας τις μεταξύ τους συνέργειες. Η συμβολή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στον τομέα αυτόν είναι σημαντική. Καταδεικνύει την πρόθεση των εταιρειών-μελών του να συμβάλλουν στην αειφορία της χώρας μας μέσα και από την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης στην κατανόηση, αποδοχή και εισαγωγή της καινοτομίας στην καθημερινή ζωή. Εκπροσωπώντας, μέσω του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, τις Γερμανικές εταιρείες Υγείας στην Ελλάδα, σας μεταφέρω τη θέλησή μας να βοηθήσουμε τους σημερινούς φοιτητές να αποκτήσουν, σήμερα, πρόσβαση στη γνώση για την καινοτομία του αύριο».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, τόνισε ότι «το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο επενδύει συστηματικά στον τομέα της εκπαίδευσης με κύριο στόχο τη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτός ήταν εξάλλου κι ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους υπεγράφη το πρωτόκολλο συνεργασίας με το National and Kapodistrian University of Athens MBA, ένα τμήμα το οποίο μεταφέρει εξειδικευμένη γνώση στα μελλοντικά ανώτατα διοικητικά στελέχη της εγχώριας αγοράς. Η επίσκεψη των 25 φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΚΠΑ στην Boehringer Ingelheim Ελλάς αποτελεί την πρώτη μιας σειράς ανάλογων πρωτοβουλιών, μέσα από τις οποίες το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο περνά το μήνυμα ότι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας διαθέτει όλα τα εχέγγυα να πρωταγωνιστήσει στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη καίριων θέσεων εργασίας σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα».

Ο Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Υφαντόπουλος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του National and Kapodistrian University of Athens MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και την ιδιαίτερη ευχαρίστησή του προς τα Στελέχη της Boehringer Ingelheim Hellas και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για την αποτελεσματική οργάνωση και τη θερμή φιλοξενία των φοιτητών του University of Athens MBA στις εγκαταστάσεις της Boehringer Ingelheim Hellas. Επισήμανε ότι ο κύριος στόχος του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η μύηση των φοιτητών στη φαρμακευτική επιχειρηματικότητα σε ένα δυναμικό και μεταβαλλόμενο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον: «Οι φοιτητές μας μετουσιώνονται κατά τη διάρκεια των σπουδών από σπουδαστές σε Στελέχη Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων. Στη διδασκόμενη ύλη της ειδίκευσης της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, συνδυάζουμε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές φαρμάκου με την Ελληνική πραγματικότητα. Μαθήματα όπως η Στρατηγική, η Λήψη Αποφάσεων, τα Οικονομικά της Υγείας, η  Φαρμακοοικονομία, η Αξιολόγηση Τεχνολογίας της Υγείας, η Επιχειρηματικότητα  και οι Πολιτικές Διαπραγματεύσεις στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες θεωρητικής και πρακτικής άσκησης των φοιτητών μας. Η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων μας είτε σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είτε στην Ελλάδα σε επιτελικές θέσεις του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη της επιτυχίας του University of Athens MBA».

Ο Αν. Διευθυντής του University of Athens MBA, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ευκαιρία που μας έδωσε η Boehringer Ingelheim Ελλάς να επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις της και να ενημερωθούμε για τις δράσεις της από τα στελέχη της. Οι γνώσεις και εμπειρίες που αποκόμισαν οι φοιτητές μας είναι σημαντικότατες. Η θερμή υποδοχή και φιλοξενία από την πλευρά της Boehringer Ingelheim Ελλάς θα μας μείνει αξέχαστη! Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την υποστήριξη και οργάνωση της επίσκεψης. Τέλος, ως University of Athens MBA θα συνεχίσουμε την προσπάθεια έντονης εξωστρέφειας του προγράμματός μας και διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας!».