ΕΟΦ: Ενημέρωση αναφορικά με την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα χρήσης οι οποίες παρατηρούνται στη χώρα

ΕΟΦ: Ενημέρωση αναφορικά με την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα χρήσης οι οποίες παρατηρούνται στη χώρα

ΕΟΦ : Ενημέρωση αναφορικά με την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα ανθρώπινης
χρήσης, οι οποίες παρατηρούνται στην χώρα

Στα πλαίσια διασφάλισης της επάρκειας φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και αντιμετώπισης
των ελλείψεων ανακοινώνεται σήμερα από τον ΕΟΦ η νέα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών
φαρμάκων.
Το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα επικαιροποιείται από τον ΕΟΦ με βάση τις
εκάστοτε συνθήκες με στόχο την προστασία της υγείας των ασθενών και την προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας. Η απόφαση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.